12 oktober 2023

Bouw Zonnepark Hollandscheveld in volle gang

De bouw van Zonnepark Hollandscheveld is in volle gang. Het zonnepark, dat gelegen is in de Drentse gemeente Hoogeveen, krijgt een opgesteld vermogen van 50 megawattpiek. Daarmee kunnen binnenkort ongeveer 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van groene stroom worden voorzien.

PowerField heeft in een eerdere fase het aangrenzende project overgenomen van GroenLeven. Een groot deel van de zonnepanelen is inmiddels geïnstalleerd. Op het laatste, zuidoostelijke gedeelte van het project worden op dit moment de stellingen voor de panelen gebouwd. Naar verwachting wordt het zonnepark eind dit jaar in gebruik genomen.

PowerField heeft samen met omwonenden, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen de landschappelijke inpassing van het zonnepark opgesteld. Er wordt een dassenakker aangelegd, er zijn speciale struiken en fruitbomen aangeplant en is er natuurvriendelijke oever gemaakt. Daarnaast zijn er lage groensingels aangelegd rondom het zonnepark, die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en tegelijkertijd het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten.

Zonnepark Hollandscheveld

Medewerkers installeren zonnepanelen bij Zonnepark Hollandscheveld

“We zijn tevreden met de voortgang van de bouw”, licht Jochum van Grinsven, Project Manager van PowerField, toe. “Het project ligt op schema en we zijn blij dat het zonnepark over een paar maanden in gebruik wordt genomen. Daarmee leveren we een mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Hoogeveen en de ambities van PowerField.”

Zonnepark Hollandscheveld
Zonnepark Hollandscheveld

Bekijk meer projecten

Zonneparken van PowerField