29 juni 2023

Drijvend zonnepark Hattemerbroek geopend

Op woensdag 28 juni opende wethouder Beerd Flier het drijvend zonnepark in Hattemerbroek. Het zonnepark van PowerField heeft een capaciteit van 16,4 megawattpiek en kan ongeveer 4.300 huishoudens jaarlijks van duurzame energie voorzien. Het zonnepark levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ambitie klimaatneutraal Oldebroek van de gemeente Oldebroek.

De opening werd georganiseerd door PowerField, ontwikkelaar en eigenaar van het project. Er waren verschillende betrokken partijen aanwezig, waaronder Dorpsoverleg Hattemerbroek, Energiecoöperatie Noord-Veluwe, ontwikkelaar GroenLeven, PowerField zelf en de gemeente Oldebroek. De aanwezigen kregen via een rondleiding informatie over het project en konden het zonnepark van dichtbij bekijken.

Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField

PowerField overhandigt de cheques aan Dorpsbelang Hattemerbroek en Energiecoöperatie Noord-Veluwe. Van links naar rechts: Jean-Louis Bertholet (CEO PowerField), Herro Vogel en Teus Kreuger (Energiecoöperatie Noord-Veluwe), Beerd Flier (Wethouder Gemeente Oldebroek), Klaas Blok en Jinny Witteveen (Dorpsoverleg Hattemerbroek) en Jeffrey Janssen (Project Manager PowerField).

Duurzame initiatieven in de omgeving  

Tijdens de opening schonk PowerField een bedrag van € 30.000,- aan Dorpsoverleg Hattemerbroek en € 20.000,- aan Energiecoöperatie Noord-Veluwe. Het Dorpsoverleg en de Energiecoöperatie zetten deze bedragen in voor de leefbaarheid in Hattemerbroek en de ontwikkeling van duurzame initiatieven in de omgeving. Naast het zonnepark legt PowerField in overleg met het Dorpsoverleg een pluktuin aan met een bankje.  

Beerd Flier, wethouder gemeente Oldebroek: ‘’Dit is het eerste zonnepark in onze gemeente. Dat deze drijft maakt het extra bijzonder. Met dit park komen we een stap dichterbij een klimaatneutraal Oldebroek. Ook vinden wij het fijn dat het Dorpsoverleg en onze lokale Energiecoöperatie met de donaties de mogelijkheid krijgen om iets moois te doen voor de samenleving.’’ 

Jeffrey Janssen, projectmanager van PowerField: “Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag waarbij we ons project samen met de lokale en betrokken partijen hebben geopend. Als eerste drijvende project van PowerField zijn we extra trots op Zonnepark Hattemerbroek. Wij wensen de gemeente, het Dorpsoverleg en de Energiecoöperatie veel succes met alle ontwikkelingen in de omgeving.” 

Jinny Witteveen, voorzitter Dorpsoverleg Hattemerbroek: ‘’We zijn erg blij met de donatie. Het geld gaan we nuttig gebruiken voor de leefbaarheid van ons dorp.” 

Herro Vogel en Teus Kreuger, bestuursleden Energiecoöperatie Noord-Veluwe: “Wij waarderen de gift van PowerField enorm. Deze donatie zetten wij in om nieuwe projecten in de omgeving van Hattemerbroek te helpen ontwikkelen. Inwoners uit ons werkgebied profiteren daarvan door deel te nemen aan een van onze projecten.” 

Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField

Zonnepark Hattemerbroek 

Rondom het zonnepark zijn stroken open water aangehouden om natuurwaarden te behouden en te versterken. Er is voldoende open water behouden voor de bevers, die leven in de noordzijde van het gebied. Het drijvende zonnepark is gebouwd door projectontwikkelaar GroenLeven.

Opslag zonne-energie 

PowerField heeft plannen voor het plaatsen van een batterij, waar de opgewekte zonne-energie in kan worden opgeslagen. In de komende periode werkt PowerField de mogelijkheden verder uit.  

Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField
Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField
Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField

Bekijk meer projecten

Zonneparken van PowerField