23 juni 2020

Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

Onderzoek naar natuurlijke inrichting van zonneparken van start

De Rijksuniversiteit Groningen, provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields, zijn gestart met het eerste grootschalige ecologische onderzoek naar biodiversiteit op Nederlandse zonneparken. Er zal van vijftien zonneparken in de provincie Groningen de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels worden gemonitord. Het doel van dit vijfjarig onderzoek is tot een optimale inrichting van zonneparken te komen, waarbij rekening is gehouden met biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Belang onderzoek
Volgens het Klimaatakkoord stijgt de productie van zonne-energie in Nederland voor 2030 aanzienlijk en daarmee dus ook het aantal zonneparken (naar 800 grootschalige zonneparken). Gedeputeerde van de provincie Groningen, Henk Staghouwer: “We vinden het belangrijk dat zonneparken op een zo natuurlijk mogelijke manier in het landschap ingepast worden. Over het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is echter nog weinig bekend. Dit is dan ook de reden dat we gezamenlijk dit wetenschappelijke onderzoek inzetten.”

Aandacht voor boerenlandvogels
Het onderzoek vergelijkt de zonneparken met elkaar en toetst verschillende opstellingen van zonnepanelen. Daarmee wordt onderzocht welk effect de inrichting op de bodemkwaliteit en biodiversiteit heeft en hoe die kan bijdragen aan de verbetering ervan. Onderzoeker van Rijksuniversiteit Groningen, Raymond Klaassen: “Op één van de plekken waar dit najaar een groot zonnepark gerealiseerd wordt, hebben we een eerste meting gedaan. Er blijken graspiepers, gele kwikstaarten en blauwborsten voor te komen. Hoe reageren deze boerenlandvogels als er ruimte tussen de zonnepanelen komt? De uitdaging is hoe we met een ecologische inrichting van zonneparken een plus op het leefgebied van vogels bereiken.”

Impact van het onderzoek op toekomstige zonneparken
De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor een natuurlijke inrichting van zonneparken. Door te laten zien dat een zonnepark positief bijdraagt aan de biodiversiteit kan tevens de maatschappelijke acceptatie voor de aanleg van zonneparken vergroot worden. Directeur Solarfields, Gerben Smit: “Omdat het onderzoek een collectief belang dient, doen ook de ontwikkelaars PowerField, Solar Proactive, Ecorus en Groningen Seaports aan dit onderzoek mee door hun parken open te stellen. Dit laat zien dat we schouder aan schouder staan om een optimale duurzame inpassing van onze parken te bereiken.”

Verloop onderzoek
Tot en met 2025 wordt een aantal zonneparken in de provincie Groningen vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep.

 

U gebruikt een sterk verouderde internetbrowser.

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu