29 december 2021

Een terugblik op 2021

Nu we zijn aangekomen bij het einde van 2021 kijken wij terug op een mooie periode. 2021 was voor ons een innovatief jaar!

Bijzondere momenten

E-circuit Emmen

De carport op het E-circuit en de zonne-installatie op de grondwal in Emmen zijn in maart 2021 live gegaan. Ook is er een snellaadpunt geplaatst zodat de inwoners uit Emmen en omstreken hier direct op zonnestroom kunnen laden. De zonne-installatie is op een grondwal van bijna twee kilometer gebouwd. De aanleg van deze grondwal en het plaatsen van de zonnepanelen hebben ons veel geleerd over de toepassing van dubbel ruimtegebruik.

Vlagtwedde

Aan de rand van Zonnepark Vlagtwedde hebben wij in januari een ruim vijf meter hoge uitkijktoren geplaatst. Vanuit hier heb je een wijds uitzicht over het zonnepark. In juli stond de blauwe bessengaard van Bernard Hazenberg naast het zonnepark vol in bloei. De blauwe bessengaard is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de ecologie en de biodiversiteit. Hazenberg: ‘Ik denk dat mede door het zonnepark rust is ontstaan. Elke dag zie ik hazen, reeën, en verschillende soorten vogels. Er zoemt en vliegt van alles rond en er is zelfs een reekalfje geboren.’

Nieuw-Buinen

Dit jaar hebben wij voetbalclub VV Nieuw-Buinen geholpen om te verduurzamen. Zo gaven wij advies op technisch vlak en hebben wij een financiële bijdrage gedaan. Er zijn drie laadpalen geplaatst en honderdzesenzestig zonnepanelen geïnstalleerd. De binnenverlichting en veldverlichting zijn vervangen. De warmwatervoorziening is geëlektrificeerd en er zijn drie batterijkasten geplaatst. Eind augustus is de installatie officieel in gebruik genomen.

Hollandscheveld

Het bijzondere aan Zonnepark Hollandscheveld is dat in het bos naast het plangebied een bewoonde dassenburcht aanwezig is. In overleg met het Drentse Landschap en Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe hebben wij het plan hierop aangepast. Zo is een gedeelte van het hekwerk weggelaten. Er zijn extra groenstroken aangelegd van onder andere graan, akkerbloemen, ruigte, heesters en fruitbomen. Voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark worden oevers aangelegd en groensingels aangeplant.

Stadskanaal

In december opende Zonnepark Stadskanaal zijn deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Tijdens een rondleiding kregen de aanwezigen de mogelijkheid om het zonnepark van dichtbij te bekijken en kwamen zij meer te weten over de techniek van het park en de ecologische inrichting. Ook kregen de bezoekers informatie over Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon en de afrondende werkzaamheden van het zonnepark.

Grashoek

Het project Grashoek in Noord-Limburg is een bijzonder project voor ons. Hier wordt een hypermoderne, duurzame champignonkwekerij gebouwd. In een kas en in het dak worden zonnepanelen geplaatst. Voor het gebruik van de kas zijn wij een samenwerking aangegaan met Panbo Systems. Panbo zal volledig gasloos champignons telen in deze kas. Het project biedt een perfect dubbelgebruik van de grond, door de combinatie van duurzame energieopwekking en het telen van champignons. Daarnaast draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Peel en Maas.

Nieuwendijk

Voorafgaand aan de bouw van het zonnepark in Nieuwendijk heeft in december een munitieonderzoek plaatsgevonden. Hier is Heijmans Explosieven Opsporing druk bezig geweest met het opsporen van explosieven. Er is een granaat van 20 millimeter gevonden, een Engelse pantsergranaat en verschillende geallieerde granaatresten. Dankzij het onderzoek kan de bouw van het zonnepark in januari 2022 veilig van start gaan.

Blauwe bessengaard

Blauwe bessengaard bij Zonnepark Vlagtwedde 

Rondleiding bij Zonnepark Stadskanaal

Munitieonderzoek bij Zonnepark Nieuwendijk

De bouw van Zonnepark Oppenhuizen

Zonneparken

Leek, Kampen en Markelo

In april is de bouw van de zonneparken Leek, Kampen en Markelo van start gegaan. De projecten zijn door ons ontwikkeld en inmiddels in gebruik genomen. Jaarlijks zullen de zonneparken gemiddeld 15.000 Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. Het zonnepark in Markelo is in oktober officieel geopend door leerlingen van ODS Elserike in Herike-Elsen. De leerlingen kregen een rondleiding op het zonnepark dat tegenover hun school ligt.

Ter Apelkanaal

In Ter Apelkanaal, op een van de drie Nederlandse productielocaties van Avebe, is een zonnepark van tien hectare gerealiseerd. Hierdoor vergroent Avebe een behoorlijk deel van de energie die in Ter Apelkanaal nodig is om aardappelzetmeel en -eiwit te produceren. Het is het derde project waarbij wij met Avebe samenwerken.

Oppenhuizen en Nieuwendijk

In november is de bouw van Zonnepark Oppenhuizen begonnen. Rondom het zonnepark staan houten palen met een grofmazig hekwerk voor een landelijke uitstraling. De randen worden beplant om het landschappelijk in te passen. Aan de noordzijde zal daarnaast een strook bloemenmengsel worden gezaaid. Naar verwachting zal het zonnepark in april 2022 operationeel zijn. In november zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Zonnepark Nieuwendijk gestart.

Nieuwe ontwikkelingen

Afgelopen jaar hebben wij nieuwe plannen ontwikkeld. Voor ons initiatief voor een zonnepark bij Matsloot hebben wij begin 2021 toestemming van de gemeente Noordenveld gekregen om ons participatieproces te starten. De gemeente heeft aangegeven dat er parallel aan dit proces een gebiedsvisie Matsloot/Westpoort opgesteld gaat worden. Inmiddels is het opstellen van deze gebiedsvisie in gang gezet.

Ook hebben wij in Veendam het plan om een zonnepark realiseren. Een deel van het zonnepark wordt beschikbaar gesteld voor lokaal eigenaarschap. Bijvoorbeeld door een nieuw op te richten energiecoöperatie of door het oprichten van een gebiedsfonds. Brede groene randen krijgen een natuurvriendelijke inrichting waarmee het zonnepark afgeschermd wordt. Een onderdeel van het plan is het beëindigen van een biovergister, die in de afgelopen jaren overlast heeft veroorzaakt voor de buurt.

Voor het zonnepark in Wanneperveen hebben wij in september de vergunning verkregen. Vanwege de ligging in de nabijheid van natuurgebied De Wieden is er overleg geweest met het waterschap en Natuurmonumenten. Op basis daarvan is een inrichtingsplan gemaakt waarbij veel aandacht is voor ontwikkeling van natuurwaarden van zowel binnen als rondom het zonnepark. Hierdoor zal het zonnepark qua natuurwaarden een aanvulling vormen op De Wieden.

In oktober publiceerden PowerField en het Ommelander Ziekenhuis het nieuws over het voorstel voor een zonnepark in de gemeente Oldambt. Dit zonnepark is een gezamenlijke vondst van beide partijen. Door het ziekenhuis financieel te steunen komt het in veilige haven en heeft het ruimte om te investeren. Het gehele voorstel is gericht op de regio Noordoost-Groningen. Op haar bewoners, het ziekenhuis en een duurzame toekomst.

SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie is door de overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Voor ons zijn deze subsidies belangrijk voor het kunnen ontwikkelen van zonneparken. In de meest recente SDE++ ronde hebben wij subsidie toegewezen gekregen voor de volgende projecten:

 • Vlagtwedde II. Samen met het naastgelegen zonnepark Vlagtwedde blijft dit één van de grootste zonneparken van Nederland.
 • Heino. Het zonnepark aan de Kanaaldijk-Zuid wordt veertien hectare groot.
 • Pekela II. Uitbreiding van 1,6 hectare op het reeds zeven hectare grote zonnepark aan de Doorsneeweg.
 • Grashoek. Het eerste project van PowerField waarbij een kas gebouwd wordt met een dak van zonnepanelen.
 • Hijken. Zonnepanelen op het dak van kippenboer Pomper aan de Vorrelveenseweg.
 • Nieuwendijk. Een zonnepark van 1,5 hectare langs de rijksweg A27.

PowerGo

Ook hebben wij met PowerGo dit jaar veel ontwikkelingen doorgemaakt. Begin 2021 is er op het E-circuit in Emmen een snellaadpunt gerealiseerd, waardoor de inwoners uit Emmen en omstreken hier direct op zonnestroom kunnen laden.

In juli is het noordelijkste snellaadpunt van Nederland in gebruik genomen. Het terminalterrein van de veerdienst Eemshaven – Borkum, van rederij AG EMS Borkumlijn, beschikt sinds juli over zeven autolaadpunten, waarvan één snellader.

In augustus zijn wij een samenwerking aangegaan met HelloFresh. Met PowerGo zullen wij bij dertien logistieke hubs in Nederland en België snellaadpleinen aanleggen. Hiermee zorgen wij ervoor dat de elektrische vloot van HelloFresh emissievrij op pad kan.

In september zijn wij een samenwerking aangegaan met TopParken. Alle twaalf vakantieparken worden voorzien van laadpalen.

In november hebben wij een mijlpaal bereikt van honderd laadpalen die in bedrijf zijn. In Nederland en België staan honderd laadpalen, waarvan maar liefst tachtig snelladers.

Voor PowerGo hebben wij een vestiging geopend in Valencia (Spanje). De eerste drie exploitatiecontracten voor een aantal snelladers zijn inmiddels ondertekend. Sinds dit jaar is PowerGo in verschillende landen actief: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Spanje. De verwachting is dat aan het einde van 2022 meer dan vijfduizend snellaadpunten in bedrijf zijn. Hiervoor staan er een aantal grote samenwerkingen op de planning. Deze worden begin 2022 bekend gemaakt.

PowerGo laadpalen AG EMS

Laadpalen bij de veerdienst Eemshaven – Borkum

PowerGo laadpalen bij HelloFresh

Laadpalen bij HelloFresh

Team PowerField en PowerGo

In 2021 is ons team van PowerField en PowerGo uitgebreid met:

 • Eelco Rondhuis (valuation expert PowerField);
 • Jasper Hemmes (data analist PowerField)
 • Paul Sieljes (projectmanager PowerGo);
 • Richard Bakker (relatiemanager PowerGo)
 • Selina Groenveld (communicatie PowerField en PowerGo)

Wij heten iedereen zeer welkom!

Opslagsystemen

Alle duurzame ontwikkelingen in Nederland hebben tot gevolg dat de vraag naar stroom fors toeneemt. Ook raakt het elektriciteitsnet in Nederland steeds voller. Dit vraagt om een slimme en innovatieve aanpak voor energieopslag, waarvoor wij nieuwe technologieën ontwikkelen.

2022

Het doel voor volgend jaar is om meer dan honderd megawatt aan zonneparken te realiseren en meer dan tachtig megawattuur aan opslag te ontwikkelen. Met PowerGo willen wij meer dan vijfduizend laadpunten plaatsen. Met PowerField en PowerGo willen en kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Wij gaan deze uitdaging het komende jaar weer graag aan.

Wij wensen iedereen een gelukkig 2022!