27 december 2022

Een terugblik op 2022

Met trots kijken we terug op 2022. Het was voor ons een jaar met vele hoogtepunten. Zo zijn er een weer een aantal projecten gerealiseerd en zijn er waardevolle samenwerkingen ontstaan. We kijken uit naar een innovatief 2023, maar blikken eerst graag terug op 2022!

Bijzondere momenten 

Zonnepark Nieuwendijk gerealiseerd 

Begin februari begon de bouw voor Zonnepark Nieuwendijk (Noord-Brabant). Duurzaamheid, participatie en betrokkenheid speelden een belangrijke rol tijdens de realisatie van het zonnepark. Het zonnepark voorziet sinds maart 2022 zo’n 350 Nederlandse huishoudens van groene stroom.  

Primeur: PowerField en Enexis werken samen aan betere benutting capaciteit elektriciteitsnet 

Enexis Netbeheer en PowerField hebben in het voorjaar van 2022 een nieuw soort overeenkomst afgesloten: PowerField heeft een flexibele toegang tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op de momenten dat die capaciteit beschikbaar is. Hiermee kan PowerField haar bestaande zonnepark in Emmen uitbreiden en in Meppel de bestaande vaste aansluiting op momenten verkleinen. Hierdoor kunnen duurzame initiatieven doorgang vinden, waar in de eerdere situatie geen transportcapaciteit beschikbaar zou zijn. Dit is een primeur in Nederland. 

VV Buinerveen kan zelf duurzame energie opwekken 

Begin 2022 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van Voetbalvereniging Buinerveen in Drenthe. PowerField wilde het dorp, waar Zonnepark Buinerveen in de buurt is gerealiseerd, graag ondersteunen in de wens om te verduurzamen. Ook de voetbalclub had deze wens, en door het plaatsen van de zonnepanelen kan de voetbalclub nu zelf duurzame energie opwekken.  

Zonnepark Oppenhuizen officieel geopend 

In mei is Zonnepark Oppenhuizen van PowerField officieel geopend door de wethouder. Hij laadde zijn auto op met de eerste zonne-kilowatturen aan de laadpalen van PowerGo, waarvan er twee zijn geplaatst bij het zonnepark. Het Zonnepark in Oppenhuizen voorziet zo’n 1.100 huishoudens van duurzame elektriciteit en biedt de mogelijkheid tot het gemakkelijk en duurzaam opladen van elektrische auto’s. 

Opening Zonnepark Leek 

Wethouder Hielke Westra van de Gemeente Westerkwartier heeft in de zomer van 2022 Zonnepark Leek op bijzondere wijze geopend: hij liet de schapen die het gras op het zonnepark op een natuurlijke manier onderhouden vrij. Het door PowerField ontwikkelde zonnepark voorziet zo’n 9.000 huishoudens van duurzame energie. 

Eerste zonnepaneel gelegd voor zonneparken Pesse en Fluitenberg 

Ook is in 2022 de bouw van zonneparken Pesse en Fluitenberg begonnen. Samen met de grondeigenaren heeft PowerField symbolisch het eerste zonnepaneel gelegd. Zonnepark Pesse zal zo’n 10.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. Voor Zonnepark Fluitenberg zijn dit ongeveer 11.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.  

PowerField neemt zonnepark over van GroenLeven 

In 2017 is PowerField gestart met de ontwikkeling van een zonnepark in Hollandscheveld. Gedurende de ontwikkelingsfase kwam naar voren dat ontwikkelaar GroenLeven ook een initiatief voor een zonnepark had, grenzend aan het gebied waar PowerField ontwikkelde. PowerField heeft het zonnepark van GroenLeven overgenomen en realiseert beide projecten tot één zonnepark.  

PowerField kiest Sunova Solar als leverancier voor zonnepanelen 

Sunova Solar en PowerField kondigden in november aan dat er een overeenkomst is getekend met PowerField voor de levering van zonnepanelen. De geavanceerde zonnepanelen van 122 megawatt (MW) zullen worden gebruikt voor de zonneparken welke PowerField momenteel aan het ontwikkelen is.  

Wethouder Hielke Westra Zonnepark Leek

De opening van Zonnepark Leek

Zonnepark Pesse PowerField

Het eerste paneel van Zonnepark Pesse 

PowerGo-snellaadpalen bij Zonnepark Oppenhuizen

PowerGo 

Ook met dochteronderneming PowerGo hebben we mooie mijlpalen bereikt in 2022. Zo is er een samenwerking aangegaan met het internationale laadplatform Spirii, om een snelle uitbreiding van het laadnetwerk in heel Europa mogelijk te maken.  

Ook is PowerGo samenwerkingen aangegaan met onder andere Jumbo en La Place, Basic-Fit en Crisp. Verder heeft PowerGo een innovatieve laadoplossing gevonden in het overvolle energienet in Noord-Holland. Er wordt een batterij geplaatst die duurzaam opgewekte energie kan opslaan. Deze laadoplossing is een primeur in Nederland.  

Daarnaast heeft PowerGo aanbestedingen gewonnen, waaronder een aantal in Denemarken. In de gemeenten Vejle, Vejen en Gladsaxe en Ikast-Brande worden laadpunten gerealiseerd. Dit zijn PowerGo’s eerste projecten in Denemarken. Ook in Duitsland en België timmert PowerGo hard aan de weg en zijn de eerste (snel)laders geplaatst.   

Naast bovenstaande zaken heeft PowerGo nog een hoop meer meegemaakt! Meer lezen over het jaar van PowerGo? Lees het jaaroverzicht hier: het jaar van PowerGo.

Nieuwe medewerkers 

PowerField en dochteronderneming PowerGo hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet in de ontwikkeling van duurzame energie. Om die reden hebben we ons team mogen uitbreiden en hebben we de volgende medewerkers mogen verwelkomen: 

 • Heino Buikema: Asset Manager PowerField  
 • Monique Nuis-van der Hoeven: HR Manager PowerField en PowerGo 
 • Loïs Meussen: Marketing en Communicatie PowerField en PowerGo 
 • Jur Broertjes: Sales Manager PowerGo 
 • Bram Vredevoort: Project Manager PowerGo 
 • Sebastiaan de Jong: Asset Manager PowerGo 
 • Niels Hoving: Project Manager PowerGo
 • Gijs Poorthuis: Sales Manager PowerGo 
 • Òscar Cardoner i Campi: Sales Manager PowerGo Spanje 
 • Carlos Diaz González: Sales Manger PowerGo Spanje 
 • Mercedes Herreros Gómez: Administratie PowerGo Spanje 

2023 

Volgend jaar zal PowerField ten minste 122 MW aan zonneparken realiseren, waarmee we grote stappen zetten in de Nederlandse energietransitie. Daarbij hopen we om, net als afgelopen jaar, nieuwe en innovatie ideeën uit te rollen en waardevolle partnerships aan te gaan om deze energietransitie te versnellen en ondersteunen. 

Met dochteronderneming PowerGo dragen wij de ambitie om een groot snellaadnetwerk uit te rollen, door heel Europa. PowerGo timmert hard aan de weg en heeft veel nieuwe en waardevolle projecten in het vooruitzicht. Bekijk hier het jaaroverzicht van PowerGo.

We kijken uit naar een mooi en innovatief 2023, en wensen iedereen een gelukkig nieuw jaar!