28 december 2023

Een terugblik op 2023

Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar. Zo zijn we begonnen met onze eerste projecten voor energieopslag, zijn we gestart met de bouw van verschillende zonneparken en hebben we weer een aantal projecten in gebruik genomen. We blikken terug op een jaar waarin we opnieuw mooie stappen hebben gezet binnen de Nederlandse energietransitie.

Snelle groei door investering 

Begin dit jaar kondigden we aan ongeveer € 500 miljoen aan gestructureerd eigen vermogen en portefeuillefinanciering te hebben aangetrokken. Hiermee kunnen we op grote schaal onze duurzaamheidsambities waarmaken. We willen de grootste virtual power plant van Europa bouwen, waarbinnen wij zonne-energie combineren met opslag in batterijen en laadfaciliteiten voor elektrische auto’s met onze dochteronderneming PowerGo.  

Eerste projecten met opslag van energie 

Dit jaar zijn we gestart met onze eerste projecten waarbij we de opwek van zonne-energie combineren met de opslag hiervan. Zo wordt ons eerste project met een batterij van 52 megawattuur (MWh) één van de grootste batterijen van Nederland. Daarnaast plaatsen we een batterij van 12 MWh. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de koppeling met energieopslag bij onze andere projecten. 

Energieopslag Wanneperveen - PowerField

Impressie van de batterij bij het zonnepark in Wanneperveen

Zonneparken 

In de afgelopen jaren hebben we door heel Nederland verschillende zonneparken ontwikkeld. In 2023 startte de bouw van een aantal hiervan. De projecten blijven in ons eigen portfolio.

Drijvend Zonnepark Hattemerbroek - PowerField

Hattemerbroek 

Status: in gebruik
Vermogen: 16,4 MWp
Aantal huishoudens: 4.300 

Dit jaar realiseerden we ons eerste drijvend zonnepark. Zonnepark Hattemerbroek is gelegen in een voormalige zandwinningsput en bestaat uit een uniek systeem, waarbij de 30.000 panelen boven het water zijn geplaatst op speciale zonnebootjes. Met 16,4 megawattpiek (MWp) wekt het zonnepark groene stroom op voor ongeveer 4.300 huishoudens. In juni werd het park groots geopend met verschillende betrokkenen. Tijdens de opening deed PowerField een schenking aan Dorpsoverleg Hattemerbroek en aan Energiecoöperatie Noord-Veluwe. 

Niet de hele plas is benut voor het zonnepark. Er zijn stroken open water aangehouden om natuurwaarden te behouden en versterken. Daarbij blijft hierdoor voldoende open water behouden voor de bevers, die leven in de noordzijde van het gebied.  

Wanneperveen 

Status: in gebruik 
Vermogen: 28 MWp
Aantal huishoudens: 8.000 

De bouw van Zonnepark Wanneperveen is begin 2023 van start gegaan en na de zomer afgerond. Tijdens de bouwfase brachten leerlingen uit de omgeving een bezoek aan het zonnepark. Samen met betrokken partijen is in september het zonnepark geopend. Met een capaciteit van 28 MWp kan het zonnepark ongeveer 8.000 huishoudens jaarlijks van groene energie voorzien.

Een groot gedeelte van het projectgebied wordt benut voor de landschappelijke inpassing. Zo zijn watergangen verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers, is er ruimte gemaakt voor wateropslag en wordt het aansluitende weiland extensief beheerd om de biodiversiteit te vergroten. Ook blijft het gebied toegankelijk voor diverse diersoorten. Om een deel van de opbrengsten van het zonnepark ten goede te laten komen aan de gemeenschap, schonk PowerField een geldbedrag aan Stichting Omgevingsfonds Wanneperveen. Daarnaast verduurzamen we een aantal openbare gebouwen in Wanneperveen.

Zonnepark Wanneperveen - PowerField

In 2022 hebben PowerField en Enexis Netbeheer een nieuw soort overeenkomst afgesloten, waarbij PowerField een flexibele toegang heeft tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op momenten dat die capaciteit beschikbaar is. Voor Zonnepark Wanneperveen betekent dit dat de bestaande vaste aansluiting op momenten verkleind kan worden, waardoor er transportcapaciteit beschikbaar komt voor aanvragers die op de wachtlijst staan. Daarbij wordt het zonnepark aangevuld met een batterij van 52 megawattuur (MWh), waar zonne-energie in wordt opgeslagen. 

Zonnepark Hollandscheveld - PowerField

Hollandscheveld 

Status: in aanbouw
Vermogen: 50 MWp
Aantal huishoudens: 15.000 

Afgelopen zomer plaatsten we het eerste zonnepaneel voor Zonnepark Hollandscheveld. Samen met omwonenden, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen is de landschappelijke inpassing van het zonnepark opgesteld. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen het plan voor een dassenakker uitgewerkt. Hiervoor zijn speciale struiken en fruitbomen aangeplant. In overleg met Waterschap Vechtstromen is een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. Rondom het zonnepark zijn lage groensingels aangelegd die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en tegelijkertijd het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten. Ook hebben we op het gebied van participatie verschillende afspraken gemaakt met de omgeving, die we momenteel aan het uitwerken zijn. 

Wolvega 

Status: in gebruik
Vermogen: 5 MWp
Aantal huishoudens: 1.500 

Eind juli begonnen we met de bouw van Zonnepark Wolvega. Sinds oktober voorziet het zonnepark ongeveer 1.500 gemiddelde huishoudens van duurzame stroom. Met de komst van Zonnepark Wolvega heeft de locatie een nieuwe, duurzame bestemming gekregen. Het zonnepark is gebouwd op een voormalige paardenrenbaan, welke niet meer in gebruik was. Voorafgaand aan de bouw is de oude, vervallen bebouwing opgeknapt. 

De locatie is omringd door bedrijventerreinen Noord-West en Schipsloot. De omliggende groensingels zijn verjongd en aangevuld met extra beplanting, waardoor er relatief weinig zicht is op de panelen. 

Zonnepark Wolvega - PowerField
Zonnepark Doorsneeweg - PowerFIeld

Doorsneeweg  

Status: in gebruik
Vermogen: 1,6 MWp
Aantal huishoudens: 440 

Zonnepark Doorsneeweg is in oktober in gebruik genomen. Het zonnepark bevindt zich op een bedrijventerrein, waarbij de locatie nu een duurzame bestemming heeft gekregen. Om het zonnepark in het landschap in te passen is een groene haag aangelegd die het zicht op de panelen ontneemt. Daarnaast zijn er een aantal zaken gerealiseerd voor de omgeving. Zo is een schenking gedaan aan de omwonenden om hen te laten meeprofiteren van het project en wordt er jaarlijks een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Pekela geschonken.  

De Dreef 

Status: in aanbouw
Vermogen: 14 MWp
Aantal huishoudens: 3.800 

Begin april ging de bouw van Zonnepark De Dreef in Valthermond van start. Met 14 MWp kunnen binnenkort 3.800 gemiddelde Nederlandse huishoudens worden voorzien van groene energie. Rondom het zonnepark is een haag aangeplant die het zicht op de zonnepanelen onttrekt. Ook hier zijn we de mogelijkheden aan het verkennen voor het plaatsen van een batterij om duurzame energie te kunnen opslaan.

PowerField Zonnepark Valthermond De Dreef

Andere hoogtepunten 

Fluitenberg en Pesse  

In het voorjaar werden zonneparken Fluitenberg en Pesse geopend. Beide zonneparken zijn door PowerField ontwikkeld. Samen hebben de zonneparken een vermogen van 65 MWp waarmee ze jaarlijks 21.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.  

Team PowerField 

Ook hebben we dit jaar ons team uitgebreid, waarbij we een hoop nieuwe collega’s mochten verwelkomen.

 • Ron Schaasberg: Chief Financial Officer 
 • Tim Lankhaar: Project Developer Solar 
 • Maarten Kemperman: Project Development Manager  
 • Jelle Korbee: Afstudeeronderzoek  
 • Antonios Kouzelis: New Business Development Manager  
 • Marco Algra: Marketing and Communications/Afstudeeronderzoek 
 • Jeroen Gjaltema: ESG Manager  
 • Jeroen Zwart: Marketing and Communications 
 • Bas Hoekstra: Business Controller 
 • Lotte Bolder: Legal Advisor 
 • Jesse Blok: Operations and Asset Management  
 • Eelco Rondhuis: Valuation Expert
 • Esther van Elteren – van der Eng: Office & HR advisor  
 • Jasper Hemmes: Data Engineer 
 • Daniël Leijen: Financial Controller  
 • Lars Gerrits: IT/Data Specialist
 • Merel van Bergen: Marketing and Communications 
 • Herbe van de Merbel: Trader 
 • Anass Ouaissa: Project Engineer  

PowerGo 

Ook onze dochteronderneming PowerGo maakte grote stappen dit jaar. PowerGo realiseert laadoplossingen voor elektrische voertuigen, voor zowel (semi-)publieke locaties als elektrische wagenparken, in zes verschillende Europese landen. Lees hier over PowerGo’s hoogtepunten: PowerGo’s 2023 

We kijken uit naar een duurzaam, zonnig en innovatief 2024, en wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!