14 maart 2023

Eerste paneel gelegd voor Zonnepark Wanneperveen

Het eerste paneel is gelegd voor Zonnepark Wanneperveen, waarmee de realisatie van het zonnepark een volgende fase in gaat. Het zonnepark wordt gebouwd in de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen.

Zonnepark Wanneperveen wekt binnenkort een hoeveelheid energie op die gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 8.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. De verwachting is dat de bouw van het zonnepark dit jaar wordt afgerond, waarna het wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.  

Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Jochum van Grinsven en Jaco van Leeuwen (Project Managers van PowerField) leggen het eerste zonnepaneel

Landschap 

Een groot gedeelte van het projectgebied wordt benut voor de landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde. Zo worden watergangen fors verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Water wordt vastgehouden en waar mogelijk geborgen. Ook wordt het kenmerkende slotenpatroon intact gelaten. Hier worden geen zonnepanelen geplaatst, zodat de watergangen als zichtlijnen dienen. Tot slot worden de natuurwaarden onder en rondom het zonnepark versterkt, en blijft het gebied toegankelijk voor diverse diersoorten.  

Oplossing voor netcapaciteit in het gebied 

Later dit jaar wordt het zonnepark aangevuld met een batterij van 52 megawattuur (MWh), waar zonne-energie in wordt opgeslagen. Dit gaat één van de batterijen met de grootste capaciteit van Nederland worden.  

Vorig jaar hebben netbeheerder Enexis en PowerField een nieuw soort overeenkomst afgesloten. Hierdoor heeft PowerField een flexibele toegang tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op de momenten dat die capaciteit beschikbaar is. Voor Zonnepark Wanneperveen betekent dit dat de bestaande vaste aansluiting op momenten verkleind kan worden, waardoor er transportcapaciteit beschikbaar komt voor aanvragers die op de wachtlijst staan. 

‘’Het is mooi om te zien dat we na de ontwikkelingsfase nu daadwerkelijk richting realisatie gaan en de gemeente Steenwijkerland grote stappen zet in haar ambitie om tot een duurzame samenleving te komen’’, vertelt Jeffrey Janssen, Project Manager bij PowerField. ‘’Daarbij kijken we er naar uit om een van de eerste projecten gecombineerd met energieopslag te starten, waarmee we een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnet.’’ 

Bekijk meer projecten