E-mailberichten, afkomstig van PowerField Netherlands BV, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Berichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en eventuele bijlage te vernietigen. Communicatie via internet is niet beveiligd. PowerField Netherlands BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in de inhoud van berichten en eventuele bijlagen, onrechtmatige openbaarmaking ervan jegens derden of schade als gevolg van gebruik van e-mailcommunicatie. PowerField Netherlands BV is gevestigd te Wormer (Handelsregister nr. 76566692).

E-mail messages, sent from PowerField Netherlands BV, are intended only for use by the recipient. They may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete the message and any attachments. Internet communications are not secured. PowerField Netherlands BV does not accept any liability for mutilations to the contents of messages and attachments thereto, if any, unlawful disclosure thereof to third parties, or damage resulting from the use of e-mail communications. PowerField Netherlands BV is a private limited company with its seat in Wormer The Netherlands (Trade Register no. 76566692).