10 november 2022

Fotoserie: Zonnepark Buinerveen

Zonnepark Buinerveen in Drenthe geeft invulling aan meerdere doelen: het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van natuurontwikkeling en tegengaan van veenoxidatie in het gebied.

Sinds 2020 wekt het zonnepark energie op voor ongeveer 14.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Het gras onder het zonnepark in Buinerveen wordt op een natuurlijke manier onderhouden door een kudde schapen.

Zonnepark Buinerveen
Zonnepark Buinerveen

Veenoxidatie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit ontstaat wanneer het veenpakket in de bodem in aanraking komt met zuurstof uit de buitenlucht. Daarom wordt de grondwaterstand onder het zonnepark hooggehouden, zodat het veenpakket onder het zonnepark onder water blijft staan en oxidatie wordt voorkomen. Dit is te zien in de praktijk doordat sommige stukken van het zonnepark vrijwel permanent onder water staan.

Ten behoeve van de natuurontwikkeling is samen met Stichting Het Drentse Landschap besloten om vlak naast het zonnepark een natuurgebied te ontwikkelen. Dit biedt voordelen voor vissen, waterplanten en verschillende dieren. Dit natuurgebied van 2.5 hectare is door PowerField overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Ook is het zonnepark landschappelijk ingepast op basis van de kenmerken van het landschap en de omgeving.

Zonnepark Buinerveen
Zonnepark Buinerveen

Meer weten over Zonnepark Buinerveen?

Lees het hier.