15 maart 2021

Henk Bleker treedt af als algemeen directeur van PowerField

De aandeelhouders van PowerField Netherlands B.V. delen mee dat Henk Bleker aftreedt als algemeen directeur.

De aanleiding hiervoor zijn de uitlatingen die de heer Bleker recent in de media heeft gedaan en die in strijd lijken met de visie en waarden van PowerField. PowerField staat voor een duurzame toekomst met zonneparken als drijvende kracht achter de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

De heer Bleker zegt zijn uitlatingen in de media ten zeerste te betreuren. Hij geeft aan volledig achter de visie en waarden van PowerField te staan en heeft op geen enkele wijze iets anders willen suggereren. Hij begrijpt dat discussie over zijn persoon niet in het belang is van PowerField. Na overleg is besloten tot het aftreden van de heer Bleker als algemeen directeur. Jean-Louis Bertholet, bestuurder en grootaandeelhouder, zal de taken van de heer Bleker voorlopig op zich nemen. In de nabije toekomst wordt besloten over een definitieve invulling van de functie.

Jean-Louis Bertholet: “De uitlatingen van de heer Bleker stroken niet met de visie en missie van PowerField en de plannen die wij hebben voor de komende jaren. Wij waren verrast door de uitlatingen in de media. Als bedrijf zijn wij dagelijks bezig met het leveren van schone, duurzame energieoplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Hier blijven wij ons onverkort voor inzetten.”

Over PowerField
Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt grondgebonden zonneparken. Sinds 2016 heeft PowerField bijgedragen aan de realisatie van meer dan 20 zonneparken in Nederland die samen stroom opwekken voor ongeveer 200.000 Nederlandse huishoudens. PowerField heeft als missie het bijdragen aan een schone, duurzame en leefbare wereld door het bieden van duurzame energieoplossingen. PowerField plant in de komende jaren zeker nog 1.000 Megawatt aan zonneparken te realiseren om verder bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jean-Louis Bertholet: bertholet@powerfield.nl
Kay Roderburg: roderburg@powerfield.nl