PowerAlg

PowerAlg is een startup in samenwerking met PowerField en heeft als missie om de voedselketen in Nederland te verduurzamen. Wij dragen hieraan bij met innovatieve en duurzame algen productie. De algen productie door PowerAlg vindt plaats op open grond waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnestroom. Deze duurzame energiebron wordt ingezet voor het gehele productieproces en bij het drogen van de algen. Daarnaast worden ‘afvalstoffen’ uit de landbouw zoveel mogelijk hergebruikt als waardevolle grondstoffen voor de algen teelt. Zo draagt PowerAlg bij aan een circulaire economie.

De algen zijn belangrijke plantaardige eiwitbronnen en zijn geschikt voor humane consumptie. Algen teelt op landbouwgrond betekent geen verlies van eiwitproductie ten opzichte van bijvoorbeeld tarwe, aardappelen, maïs of soja. Deze algen zullen dagelijks worden geoogst.

De algen groeien in plastic teeltzakken, opgenomen in ringleidingsystemen waarlangs voedingsstoffen en CO2 worden toegediend. Deze CO2 is zoveel mogelijk afkomstig van naastgelegen industrie. Door de CO2 als voedingsstof te gebruiken, wordt niet alleen het productieproces van PowerAlg nóg duurzamer, maar ook dat van de CO2 leverende partij. CO2-Uitstoot kan hierdoor worden vermeden.

Mocht u meer willen weten over de PowerAlg, klikt u dan hier voor de PowerAlg website.

Wilt u meer weten over de PowerAlg?

Website PowerAlg