Zon voor Vee

Wat is het programma Zon voor Vee?

Er komt heel veel op melkveehouders af. Nieuwe beperkingen, nieuwe voorschriften, ongewenste uitkoop en veel onzekerheid. Bij het door PowerField ontwikkelde programma Zon voor Vee krijgen melkveehouders de kans om op een klein deel van hun grond een nieuwe, duurzame tak te ontwikkelen met een hoog rendement: een kleinschalige zonneweide. Als tegenprestatie garandeert de boer fors minder stikstof uit te stoten. De melkveehouder gaat er financieel zeker niet op achteruit. Er ontstaat een nieuwe gegarandeerde inkomstenstroom en daardoor staat het bedrijf er voor de toekomst sterker op.

Op deze manier hoeft geen melkveebedrijf te verdwijnen, ook niet in de buurt van Natura2000-gebieden.

logo zon voor vee

In dit op volledige vrijwilligheid gebaseerde programma hoeft geen melkveebedrijf te verdwijnen – en dankzij zonne-energie blijft ook het inkomen op het platteland stabiel. Met dank aan Zon voor Vee zal Nederland duurzamer worden en zal de uitstoot van stikstof aanzienlijk verminderen.

PowerField regelt de vergunning- en subsidieaanvragen en zorgt voor de bouw, installatie en aansluiting van de zonneweide.

Interesse?
Bent u een melkveehouder en wilt u meer weten over Zon voor Vee?

Gaat u dan naar de website van Zon voor Vee

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Wilt u meer meer weten over Zon voor Vee?

Leest u hier meer