Zonneperceel is een samenwerking tussen PowerField en de Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij. Zonneperceel onderzoekt de mogelijkheid voor een grondgebonden zonnepark op gronden op van gemeenten, bedrijven en particulieren.

Zodra de realisatie van een zonnepark haalbaar wordt geacht zal Zonneperceel over gaan tot de aanschaf van deze grond. Zonneperceel biedt vervolgens particulieren de mogelijkheid om in deze grond te investeren tegen een gunstig rendement.

In de toekomst zal het mogelijk zijn middels obligaties te participeren in de zonneparken. Momenteel wordt hier een model voor ontwikkeld. Bewoners van de gemeente waar het zonnepark gerealiseerd wordt, zullen als eersten de mogelijkheid krijgen om te participeren in het zonnepark.

Interesse? Kijk op www.zonneperceel.nl