Energielandschap Matsloot

Op dit moment bestaat 10% van de energie in Noordenveld uit hernieuwbare energie. De gemeente heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet er nog veel gebeuren, onder andere door energie te besparen door duurzaam op te wekken. Om de duurzame doelen van gemeente Noordenveld te kunnen behalen zal energie opgewekt moeten worden in het landschap. De gemeente is zuinig op haar landschap en wil dit op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier doen.

In 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld besloten aan welke kwaliteiten en spelregels zonneparken moeten voldoen. Tien initiatiefnemers hebben zich gemeld met een voorstel om een zonnepark te realiseren in de gemeente. Alle ingediende locaties zijn getoetst op verschillende punten, zoals in wat voor landschap ze liggen, wat de impact is op omwonenden en of het mogelijk is om het zonnepark aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Van de ingediende locaties zijn er twee uitgekozen waarvan de gemeente Noordenveld heeft aangegeven de mogelijkheden verder te willen verkennen. Het plan bij Matsloot is één van deze twee locaties.

Locatie

De randvoorwaarden voor energieprojecten, waaronder zonneparken, zijn vastgelegd in het Beleidskader Energieprojecten in het landschap. Hierin zijn spelregels opgenomen die bepalen waar initiatieven kunnen komen en onder welke voorwaarden. In dit beleid is opgenomen dat onder andere de voorkeur wordt gegeven aan onbebouwde bedrijventerreinen, zandwinplassen en locaties in de omgeving van de snelweg.

Het initiatief van PowerField is gelegen naast de snelweg A7, bij de afslag Westpoort. Hier ligt het plan om een zonnepark met een natuur inclusieve landschappelijke inpassing te realiseren in een gebied van ongeveer 50 hectare. De locatie van het plangebied vindt u onderaan deze pagina.

Oppervlakte
50 hectare
Opgesteld vermogen
50 MWp
Jaarlijkse opbrengst
47.500 MWh
Aantal huishoudens
13.500

Locatie van het plangebied

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project