Zonnepark Buinerveen

Zonnepark Buinerveen

Zonnepark Buinerveen heeft een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 45 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van circa 14.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Het zonnepark is eind 2020 voltooid.

Het idee voor Zonnepark Buinerveen was om invulling te geven aan meerdere doelen; het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van natuurontwikkeling en het tegengaan van veenoxidatie in het gebied.

Ontwikkeling van de Drentse natuur

Jeffrey Janssen, projectmanager bij PowerField: ‘‘Om invulling te geven aan de natuurontwikkeling, is in overleg met onder andere Het Drentse Landschap bekeken wat de grootste meerwaarde zou geven. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de realisatie van extra natuur aan de zuidwestzijde van het zonnepark een goede aanvulling vormt op het beekherstelproject Paardetangen.’’ Door de realisatie van het zonnepark is het mogelijk geworden om het deelgebied Paardetangen uit te breiden. De inrichting van een stuk natuur van 2,5 hectare naast het zonnepark sluit dan ook aan bij de ingrepen bij deelgebied de Paardetangen. Er is ruigte ontwikkeld en een vispaaiplaats aangelegd. Dit biedt niet alleen voordelen voor vissen, maar ook voor waterplanten en dieren.

Veenoxidatie, een belangrijke uitstoter van CO2, voorkomen

Veenoxidatie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit ontstaat wanneer het veenpakket in de bodem in aanraking komt met zuurstof uit de buitenlucht. Daarom wordt de grondwaterstand onder het zonnepark hooggehouden, zodat het veenpakket onder het zonnepark onder water blijft staan en oxidatie wordt voorkomen. Dit is te zien in de praktijk doordat sommige stukken van het zonnepark vrijwel permanent onder water staan.

Landschappelijke inpassing

Om het zonnepark op een juiste wijze landschappelijk in te passen, is door adviesbureau Eelerwoude een inrichtingsplan opgesteld, op basis van de kenmerken van het landschap en de omgeving. Hierbij is gekeken naar de schaalniveaus van het landschap, de kavel en het object.

Het gehele plangebied is ongeveer 41 hectare groot, maar is niet geheel ingericht als zonnepark. Aan de oostzijde is het zonnepark landschappelijk ingepast door een lage grondwal, zodat het uitzicht op de Hondsrug behouden blijft. Aan de zuidzijde is een natuurgebied aangelegd dat aansluit bij de reconstructie van Paardetangedijk. Daarnaast zijn er onderhoudspaden en tussenruimtes tussen de panelen en is er een wandelroute met uitzichtpunt gerealiseerd.

Het gras onder het zonnepark wordt op een natuurlijke manier onderhouden door een kudde schapen.

Oppervlakte
40 hectare
Opgesteld vermogen
45 MWp
Jaarlijkse opbrengst
43.000 MWh
Aantal huishoudens
14.000

Participatie

De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen heeft PowerField een aantal zaken aangeboden om bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen West mee te laten profiteren. Inwoners kregen de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak aan te schaffen tegen een gunstige prijs. Zo zijn er 32 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van VV Buinerveen, waardoor de voetbalclub zelf duurzame energie kan opwekken. Daarnaast heeft PowerField na waterschade bij VV Buinerveen de kosten voor een nieuwe vloer vergoed.

Ook heeft PowerField zonnepanelen geschonken aan dorpshuis De Viersprong. Daarbij is er een geldbedrag geschonken, waarmee PowerField een bijdrage heeft geleverd aan de renovatie van het dorpshuis.

Om het meest optimale beheer van het extra gerealiseerde natuurgebied in de toekomst te garanderen en de instandhouding ervan te waarborgen, heeft PowerField het natuurgebied overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Unieke netaansluiting

Voor Zonnepark Buinerveen was een lange voorbereiding vereist. Door middel van een 13 kilometer lang privaat kabeltracé is Zonnepark Buinerveen verbonden met Zonnepark Stadskanaal: een gecombineerde netaansluiting op het hoogspanningsnet. Deze gecombineerde aansluiting van twee zonneparken was voor Nederland een primeur.

Zonnepark Buinerveen

Zonnepanelen bij VV Buinerveen

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project