Zonnepark Doorsneeweg

Zonnepark Doorsneeweg, gelegen in het Groningse Nieuwe Pekela, is eind 2023 in gebruik genomen. Het zonnepark heeft een opgesteld vermogen van 1,6 megawattpiek. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 440 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Het zonnepark is ontwikkeld door en in eigendom van PowerField. Het project ligt naast Zonnepark Ommelanderwijk, dat een aantal jaren eerder door PowerField ontwikkeld is.

Duurzame bestemming
Het zonnepark bevindt zich op het bedrijventerrein van Smurfit Kappa, één van ’s werelds grootste leveranciers van papieren verpakkingen. Het project is gerealiseerd op 1,6 hectare bedrijventerrein dat niet meer in gebruik was. Hiermee heeft de locatie een nieuwe, duurzame bestemming gekregen.

Aandacht voor natuur en omgeving
Om het zonnepark in het landschap in te passen heeft PowerField een groene haag aangelegd die het zicht op de panelen beperkt. Daarnaast zijn er een aantal zaken gerealiseerd voor de omgeving. Zo heeft PowerField een schenking gedaan aan de omwonenden om hen te laten meeprofiteren van het project. Daarbij schenkt PowerField jaarlijks een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Pekela.

Oppervlakte
1,6 hectare
Opgesteld vermogen
1,6 MWp
Jaarlijkse opbrengst
1.520 MWh
Aantal huishoudens
440
Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project