Zonnepark Gasselternijveen

De projectlocatie is gelegen te Gasselternijveen, welke wordt begrensd door de lr. W.l.C. van Veelenweg, de Tuinstraat en de Vaart, op het voormalige terrein van Avebe. Zonnepark Gasselternijveen is in het najaar van 2020 voltooid en aangesloten op het net.

De locatie heeft een omvang van ongeveer 3 hectare en heeft een opgesteld vermogen van zo’n 3,2 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 870 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inpassing

Deze locatie is zorgvuldig gekozen en geschikt voor de realisatie van een grondgebonden zonnepark. Landschappelijk is het zonnepark goed in te passen en er zijn geen tot weinig belemmeringen door schaduw op het perceel. Het zonnepark is in samenspraak met omwonenden tot stand gekomen. Er is een uitzichtpunt gerealiseerd, een ruig grasland aangelegd en er zijn struiken en bomen geplant. Op deze manier wordt het zonnepark onttrokken van het zicht van omwonenden.

Oppervlakte
3 hectare
Opgesteld vermogen
3,2 MWp
Jaarlijkse opbrengst
3.040 MWh
Aantal huishoudens
870

Zonnepark Gasselternijveen

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark