Zonnepark Hattemerbroek

Zonnepark Hattemerbroek

De locatie voor het drijvend zonnepark is gelegen binnen landgoed Noorderhoek te Hattemerbroek. De projectlocatie is in totaal ruim 42 hectare groot. Daarvan is ongeveer 13 hectare bestemd als bos en ongeveer 3 hectare voor wonen. De beoogde plannen voor het landgoed worden intact gelaten.

In totaal wordt het drijvend zonnepark ongeveer 15 hectare groot. Het water zorgt voor een natuurlijke koeling, waardoor er meer duurzame energie kan worden opgewekt. Het opgestelde vermogen bestaat uit zo’n 13,5 MWp gerealiseerd, wat op jaarbasis bijna 12.500 MWh aan stroom zal produceren. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 3.800 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inpassing
De zandwinplas is zo’n 25 hectare groot. Niet de gehele plas wordt benut, een gedeelte wordt ter verdieping en realisatie van natuur niet ingericht met zonnepanelen. Rondom het zonnepark wordt een strook van minimaal 10 meter open water aangehouden en gezien de rechtlijnige opstelling zijn er zogenaamde overhoeken. Deze hoeken worden niet gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen. PowerField hecht waarde aan het behoud en ontwikkeling van aanwezige flora en fauna.

Oppervlakte
15 hectare
Opgesteld vermogen
13,5 MWp
Jaarlijkse opbrengst
12.500 MWh
Aantal huishoudens
3.800
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark