Zonnepark Hattemerbroek

Zonnepark Hattemerbroek

Het drijvend zonnepark in Hattemerbroek ligt op landgoed Noorderhoek in een voormalige zandwinningsput en wekt voldoende groene stroom op voor ongeveer 4.300 huishoudens. Daarmee levert het zonnepark, dat bestaat uit ruim 30.000 panelen, een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie.

Oog voor natuur en omgeving

Niet de gehele zandwinningsplas is benut voor het zonnepark. Rondom het zonnepark zijn stroken open water aangehouden, om natuurwaarden te behouden en te versterken. Daarnaast is hiermee voldoende open water behouden voor de bevers, die leven in de noordzijde van het gebied. Het zonnepark staat de verdere ontwikkeling van landgoed Noorderhoek niet in de weg. Zo laat het bestemmingsplan de bouw van een viertal woningen toe. PowerField gaat onderzoeken of de bouwkavels worden verkocht, of dat er een alternatieve ontwikkeling mogelijk is.

Het zonnepark werd in juni 2023 geopend. Tijdens de opening schonk PowerField een bedrag van € 30.000,- aan Dorpsoverleg Hattemerbroek en € 20.000,- aan Energiecoöperatie Noord-Veluwe. Het Dorpsoverleg en de Energiecoöperatie zetten deze bedragen in voor de leefbaarheid in Hattemerbroek en de ontwikkeling van duurzame initiatieven in de omgeving. 

Oppervlakte
15 hectare
Opgesteld vermogen
16 MWp
Jaarlijkse opbrengst
15.200 MWh
Aantal huishoudens
4.300

Energieopslag

PowerField plaatst batterijen om optimaal gebruik te maken van de netcapaciteit in Nederland. Energie die wordt geproduceerd door een zonnepark wordt opgeslagen in een batterij. Op de tijdstippen wanneer veel vraag is naar energie kan via de batterij in de behoefte worden voorzien van duurzame stroom. Op deze manier worden de capaciteitsproblemen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd. Ook bij Zonnepark Hattemerbroek is ruimte opgenomen voor het plaatsen van een batterij. PowerField gaat de plaatsing hiervan nader uitwerken.

De bouw van Zonnepark Hattemerbroek

De opening van Zonnepark Hattemerbroek

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project