Zonnepark Heino

In 2020 heeft de gemeente Raalte de vergunning afgegeven voor Zonnepark Heino, gelegen aan de Kanaaldijk-Zuid in Heino.

Begin 2023 is de bouw van start gegaan. Eerst is de landschappelijke inpassing gerealiseerd, bestaande uit natuurvriendelijke oevers en beplanting rondom het zonnepark. Daarnaast is het interne onderhoudspad aangelegd en is een gedeelte van het hekwerk geplaatst. Hierna is gestart met de bouw van het zonnepark zelf, zoals het plaatsen van de stellages, zonnepanelen en transformatorstations.

Het zonnepark wordt op een aantal punten gewijzigd. Hiervoor heeft PowerField een wijzigingsvergunning aangevraagd. Onderdelen van de wijzigingsvergunning zijn een aangepast ontwerp en een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het oude plan. Deze documenten zijn onderstaand opgenomen:

Oppervlakte
14 hectare
Opgesteld vermogen
14 MWp
Jaarlijkse opbrengst
13.300 MWh
Aantal huishoudens
3.800
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark