Zonnepark Heino

In 2020 heeft de gemeente Raalte de vergunning afgegeven voor Zonnepark Heino, gelegen aan de Kanaaldijk-Zuid in Heino.

Begin 2023 is de voorbereiding van de bouw van start gegaan. Hierbij gaat het om de realisatie van de landschappelijke inpassing (de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de beplanting rondom het zonnepark), het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de wegen binnen het zonnepark. Naar verwachting is de bouw van het zonnepark in het najaar van 2023 afgerond.

Het zonnepark heeft een opgesteld vermogen van 14 megawattpiek, en zal hiermee een hoeveelheid energie opwekken die ongeveer gelijk staat aan het verbruik van 3.800 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Oppervlakte
14 hectare
Opgesteld vermogen
14 MWp
Jaarlijkse opbrengst
13.300 MWh
Aantal huishoudens
3.800
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Bouw Zonnepark Wolvega van start gegaan - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark