Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld

De locatie van zonnepark Hollandscheveld is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Het zonnepark bestaat uit twee projecten, welke samen een opgesteld vermogen hebben van ruim 50 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Zodra het zonnepark is gerealiseerd zal het worden beheerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhoud van de systemen, maar ook het monitoren van het zonnepark en diverse administratieve werkzaamheden. Bij voorkeur zal dit worden uitgevoerd via lokale partijen.

Landschappelijke inpassing

Niet in het gehele plangebied zullen zonnepanelen worden geplaatst. Er is ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de panelen. Daarnaast worden de zonneparken voorzien van een gedegen landschappelijke inpassing. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt. Ook wordt in overleg met Waterschap Vechtstromen een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. De landschappelijke inpassing is samen met aanwonenden bedacht. Deze bestaat uit lage groensingels die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten.

Opgesteld vermogen
50 MWp
Jaarlijkse opbrengst
47.500 MWh
Aantal huishoudens
15.000
Zonnepark Hollandscheveld

Locatie van Zonnepark Hollandscheveld

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Wannerperveen

Vermogen: 28 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark