Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld ligt aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Het zonnepark bestaat uit twee samengevoegde projecten, welke een opgesteld vermogen hebben van ruim 50 megawattpiek (MWp). Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens op jaarbasis. 

Aandacht voor natuur

PowerField heeft verschillende acties ondernomen om het zonnepark op te laten gaan in de omgeving en om de lokale biodiversiteit te bevorderen. Zo hebben we een plan voor een ‘dassenakker’ gemaakt, in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen. In de akker zijn struiken en fruitbomen aangeplant. Daarnaast hebben we samen met Waterschap Vechtstromen een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. De oever is afgevlakt en uitgegraven, waardoor dieren makkelijker in en uit het water kunnen komen. Ook kunnen er meer planten in de verschillende waterdiepten groeien. Daarnaast hebben we op verschillende plekken groenstroken en grondwallen aangelegd, met als doel het weidse uitzicht zoveel mogelijk te behouden.

Samen met de omgeving

Op gebied van participatie hebben we afspraken gemaakt met verschillende belanghebbenden en groepen in de omgeving. Deze worden in de loop van 2024 uitgevoerd. 

Een voorbeeld is de samenwerking met De Groene Wieken. Deze lokale energiecoöperatie neemt in de loop van 2024 een deel van het zonnepark over van PowerField. De ontwikkeling en realisatie van dit eerste coöperatieve zonnepark van de gemeente Hoogeveen hebben we volledig op ons genomen. Met de opbrengsten uit dit zonnepark dat in lokaal eigendom komt, gaat De Groene Wieken maatschappelijke doelen ondersteunen en verduurzaming in de omgeving bevorderen.  

Binnenkort delen we meer over de samenwerking met De Groene Wieken en andere afspraken met de lokale omgeving.  

Opgesteld vermogen
50 MWp
Jaarlijkse opbrengst
47.500 MWh
Aantal huishoudens
15.000

Zonnepark Hollandscheveld tijdens de bouw

Zonnepark Hollandscheveld in gebruik genomen. Foto 1: De oever als onderdeel van de landschappelijke inpassing. 

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark