Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld

De gemeente Hoogeveen heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en ziet mogelijkheden voor een zonnepark. PowerField heeft het initiatief om deze mogelijkheden verder te ontwikkelen. De locatie is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Ongeveer 24 hectare wil PowerField inzetten om een zonnepark te ontwikkelen.

Zodra het zonnepark is gerealiseerd zal het worden beheerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhoud van de systemen, maar ook het monitoren van het zonnepark en diverse administratieve werkzaamheden. Bij voorkeur zal dit gedaan worden met lokale partijen.

Landschappelijke inpassing
Niet het gehele gebied zal worden belegd met zonnepanelen. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de panelen, maar ook voor landschappelijke inpassing. Op het terrein zullen schapen grazen. Deze manier van beheer zorgt voor een verhoging van de ecologische waarden. Daarnaast is in overleg met Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt.

Oppervlakte
23 hectare
Opgesteld vermogen
25 MWp
Jaarlijkse opbrengst
24.000 MWh
Aantal huishoudens
6.900
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark