Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld

De gemeente Hoogeveen heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en ziet mogelijkheden voor een zonnepark. PowerField heeft het initiatief om deze mogelijkheden verder te ontwikkelen.

De locatie is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Het gebied bestaat uit 24 hectare en heeft een opgesteld vermogen van 25 MWp, wat ongeveer gelijk staat aan het verbruik van 6.900 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Zodra het zonnepark is gerealiseerd zal het worden beheerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhoud van de systemen, maar ook het monitoren van het zonnepark en diverse administratieve werkzaamheden. Bij voorkeur zal dit worden uitgevoerd via lokale partijen.

Landschappelijke inpassing

Niet het gehele gebied zal worden belegd met zonnepanelen. Er is ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de panelen, maar ook voor landschappelijke inpassing. Zo is in overleg met Stichting Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt. Ook zullen op het terrein schapen grazen, waardoor het gras op een natuurlijk wijze wordt onderhouden. Deze manier van beheer zorgt voor een verhoging van de ecologische waarden.

Oppervlakte
24 hectare
Opgesteld vermogen
25 MWp
Jaarlijkse opbrengst
24.000 MWh
Aantal huishoudens
6.900
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark