Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. Het zonnepark bestaat uit twee projecten, welke samen een opgesteld vermogen hebben van ruim 50 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Aandacht voor natuur en omgeving

PowerField heeft samen met omwonenden, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen de landschappelijke inpassing van het zonnepark opgesteld. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen het plan voor een dassenakker uitgewerkt. Hiervoor zijn speciale struiken en fruitbomen aangeplant. In overleg met Waterschap Vechtstromen is een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. Rondom het zonnepark zijn lage groensingels aangelegd die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en tegelijkertijd het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten. Ook worden niet in het gehele gebied zonnepanelen geplaatst. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden en ruimte tussen de panelen. Daarbij heeft PowerField op het gebied van participatie verschillende afspraken gemaakt met de omgeving.

Opgesteld vermogen
50 MWp
Jaarlijkse opbrengst
47.500 MWh
Aantal huishoudens
15.000
Zonnepark Hollandscheveld

Locatie van Zonnepark Hollandscheveld

Zonnepark Hollandscheveld tijdens de bouw

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Bouw Zonnepark Wolvega van start gegaan - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark