Zonnepark Kampen

Zonnepark Kampen

De gemeente Kampen heeft verschillende ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Met dit project draagt PowerField bij aan het behalen van deze doelstellingen. In 2015 heeft PowerField een aanvraag ingediend voor het realiseren van een zonnepark in de Koekoekspolder.Het gebied bestond uit een voormalig glastuingebied en is verdeeld over twee percelen. ‘Landbouw wordt hier steeds lastiger omdat het gebied als waterberging gebruikt gaat worden, in combinatie met natuurontwikkeling en nieuwe recreatieve routes. Volgens het college is dat goed te combineren met zonnevelden.’ (Bron: De Stentor, 2020)

Oppervlakte
12,8 hectare
Opgesteld vermogen
21 MWp
Jaarlijkse opbrengst
19.000 MWh
Aantal huishoudens
5.700
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark