Zonnepark Markelo

Het zonnepark is gelegen op het voormalige terrein van een asielzoekerscentrum, nabij de Herikerweg en de Rijssenseweg. Het terrein werd sinds 2012 niet meer gebruikt.

De locatie heeft een omvang van ongeveer 5 hectare en heeft een opgesteld vermogen van 6.5 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 2.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Een deel van het perceel is overgenomen door de gemeente, en via de lokale coöperatie kunnen buurtbewoners financieel deelnemen aan het zonnepark.

“Het is ontzettend mooi om te zien dat een ‘papieren plan’ waaraan jaren is gewerkt, nu in de praktijk ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen”, vertelt Jeffrey Janssen, projectmanager bij PowerField. “Met de realisatie van het zonnepark hebben we een verrommelde locatie op kunnen knappen. Zo zijn meerdere vliegen in één klap geslagen: opruimen van het terrein, opwekken van duurzame energie én creëren van natuurwaarden.”

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark biedt volop mogelijkheden voor de natuur. Speciaal voor roofvogels zijn er nestmanden opgehangen om ze een broedplaats te bieden. De planten die zijn ingeplant zullen de komende jaren een rustgebied voor verschillende flora en fauna vormen. En dankzij het verhoogde hekwerk kan klein wild probleemloos passeren.

Oppervlakte
5 hectare
Opgesteld vermogen
6,5 MWp
Jaarlijkse opbrengst
6.170 MWh
Aantal huishoudens
2.000

Duurzaamheidsdag basisschool ODS Elserike

De leerlingen van basisschool ODS Elserike, gelegen tegenover het zonnepark, hebben tijdens een duurzaamheidsdag meer geleerd over zonne-energie en de werking van het zonnepark. De dag begon met een presentatie over zonne-energie en waarom de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie zo belangrijk is. Daarna vertrokken de leerlingen voor een rondleiding over het zonnepark. Zo leerden ze onder andere hoe een zonnepark werkt en dat de meer dan 12.000 zonnepanelen meer dan 2.000 huishoudens en tienduizenden apparaten op dagbasis van stroom kunnen voorzien.

Basisschoolleerlingen ODS Elserike leren alles over zonne-energie en Zonnepark Markelo

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project