Zonnepark Midden-Groningen

Zonnepark Midden-Groningen

In 2016 presenteerde PowerField het plan voor het zonnepark in de gemeente Midden-Groningen en is de vergunning verleend. Voor het project werkte PowerField samen met Chint Solar / Astronergy, welke voor de realisatiefase heeft gezorgd. Eind 2019 is zonnepark Midden-Groningen op het net aangesloten.

Zonnepark Midden-Groningen was tijdens de realisatie één van de grootste zonneparken van de Benelux. De zonnepanelen, met een gezamenlijk vermogen van 103 MWp, kunnen jaarlijks ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Oppervlakte
117 hectare
Opgesteld vermogen
103 MWp
Jaarlijkse opbrengst
100.000 MWh
Aantal huishoudens
32.000

Landschappelijke inpassing

Een deel van de landschappelijke inpassing is open gelaten, zodat er samen met bewoners invulling aan kon worden gegeven. Langs het zonnepark is een gevarieerde zone ontstaan, waarbinnen de zichtbaarheid van het zonnepark is verminderd en extra aandacht is geschonken aan de ecologie.

Om het zonnepark zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, zijn er bomen en struiken geplant. Een natuurstrook is gerealiseerd tussen de huizen en het zonnepark, met verschillende soorten bloemen en grassen. De biodiversiteit wordt gestimuleerd doordat vogels ongestoord kunnen broeden en doordat de bloemen en grassen insecten aantrekken. Schapen houden het gras in het gebied kort. In samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels zijn de ecologische waarden in het gebied versterkt; de locatie is niet alleen geschikt om duurzame energie op te wekken, maar ook om de natuurwaarden in het gebied te vergroten.

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project