Zonnepark Nieuwendijk

Zonnepark Nieuwendijk heeft een omvang van ongeveer 2 hectare en heeft een opgesteld vermogen van 1.3 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 350 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Daarnaast wordt de opgewekte energie van dit zonnepark ook onder andere gebruikt om, via onze dochteronderneming PowerGo, laadpalen voor elektrische auto’s te voorzien van duurzame stroom.

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark ligt grotendeels tussen een bedrijventerrein en de A27, waardoor er relatief weinig zicht op het park is vanaf de woningen in de buurt. Op niet de gehele locatie zijn zonnepanelen geplaatst; door het realiseren van tussenruimten, ruimte voor landschappelijke inpassing en onderhoudspaden, blijft er ongeveer 2 hectare voor het zonnepark over.

Tijdens de realisatie van het zonnepark speelden niet alleen duurzaamheid, maar ook participatie en betrokkenheid een belangrijke rol. De omvang van het zonnepark is bewust en naar aanleiding van ingebrachte input vanuit omwonenden ontworpen. Zo was de oorspronkelijke omvang groter, maar is het zonnepark uiteindelijk dusdanig verkleind zodat deze zich niet meer in het zicht bevindt van de woningen aan de Rijksweg. Daarnaast is het verzoek binnengekomen om de zonnepanelen in een lage opstelling te plaatsen, zodat zicht op de naastgelegen bedrijfspanden blijft behouden. PowerField wilde daar graag aan meewerken en om die reden is er voor een oost-west opstelling gekozen. De maximale hoogte van de zonnepanelen bedraagt dan ook 1,5 meter. Daarbij is er een strook bloemenmengsel ingezaaid.

Oppervlakte
2 hectare
Opgesteld vermogen
1,3 MWp
Jaarlijkse opbrengst
1.200 MWh
Aantal huishoudens
350

Explosievenonderzoek

Voorafgaand aan de bouw van het zonnepark heeft Heijmans Explosieven Opsporing mogelijke explosieven in het gebied opgespeurd. De plek was verdacht op klein kaliber, munitie en geschutmunitie, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied zijn dan ook verschillende granaten en resten hiervan gevonden. Zo is er een granaat van 20 millimeter opgespoord, waar nog wat kruit in zat. Ook zijn er Geallieerde granaatresten gevonden. Na afronding van het onderzoek naar explosieven, kon veilig worden gestart met de bouw van Zonnepark Nieuwendijk.

Realisatie

In februari 2022 is de bouw van Zonnepark Nieuwendijk van start gegaan. Begin maart is de installatie van de zonnepanelen afgerond en is het zonnepark op het elektriciteitsnet aangesloten.

Bloemenstrook bij Zonnepark Nieuwendijk

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk zonnepark