Zonnepark Oppenhuizen

Zonnepark Oppenhuizen

De locatie voor het zonnepark te Oppenhuizen is ongeveer 3,2 hectare. Op niet de gehele locatie worden zonnepanelen geplaatst; door het realiseren van tussenruimten, ruimte voor landschappelijke inpassing en onderhoudspaden, blijft er zo’n 2,7 hectare voor het zonnepark over. Om het zonnepark wordt een hekwerk geplaatst, welke een landelijke uitstraling krijgt door de houten palen. Beplanting wordt aangeplant aan de noord- en oostzijde van het zonnepark, om het landschappelijk in te passen. Aan de noordzijde zal daarnaast ook nog een strook bloemenmengsel worden ingezaaid.

De locatie heeft een opgesteld vermogen van zo’n 4,1 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 1100 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Oppervlakte
2,7 hectare
Opgesteld vermogen
4,1 MWp
Jaarlijkse opbrengst
3.900 MWh
Aantal huishoudens
1.100
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark