Zonnepark Oppenhuizen

Zonnepark Oppenhuizen is sinds 2022 operationeel, en wekt een hoeveelheid duurzame elektriciteit op dat ongeveer overeenkomt met het verbruik van 1.100 Nederlandse huishoudens. Het zonnepark is ontwikkeld door en in eigendom van PowerField.

Landschappelijke inpassing

Om het zonnepark is een hekwerk geplaatst met een landelijke uitstraling. Daarnaast zijn stroken bloemenmengsel ingezaaid en wordt aan de oostzijde een haag aangeplant. Deze zal ervoor zorgen dat de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Ook heeft PowerField samen met de gemeente nieuwe bomen en struiken aangeplant bij de naastgelegen rotonde.

Oppervlakte
3,2 hectare
Opgesteld vermogen
4,1 MWp
Jaarlijkse opbrengst
3.900 MWh
Aantal huishoudens
1.100

Opening Zonnepark Oppenhuizen

In mei 2022 werd Zonnepark Oppenhuizen officieel geopend. Op deze geslaagde en zonnige middag kregen wethouder Faber, de gemeente, het Doarpsbelang en Energiecoöperatie Top & Twel een rondleiding over het zonnepark. Het zonnepark werd officieel geopend door wethouder Faber.

Om een gedeelte van de revenuen in het gebied terecht te laten komen was afgesproken dat PowerField jaarlijks een bedrag zou schenken aan het Doarpsbelang Toppenhuzen – Twellingea. In plaats daarvan heeft PowerField besloten om in eenmaal, aan het begin van de exploitatietermijn, €45.000 te schenken. Namens het Doarpsbelang heeft de voorzitter de cheque in ontvangst genomen en aangegeven dat het bedrag als vliegwiel voor duurzaamheidsinitiatieven wordt gebruikt. Dit komt ten goede aan het tweelingdorp Oppenhuizen en Uitwellingerga.

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Vermogen: 35 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk project
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk project
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk project