Zonnepark Pesse – Zwarte Water

Zonnepark Pesse – Zwarte Water

Het zonnepark nabij Pesse zal worden gerealiseerd op een perceel van ongeveer 25 hectare. Het opgestelde vermogen bestaat uit circa 32 MWp, wat ongeveer gelijk staat aan het verbruik van 10.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inpassing

Niet het gehele gebied zal worden belegd met zonnepanelen. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden, maar ook voor landschappelijke inpassing. Er worden natuurstroken aangelegd aan de noord- en westzijde, en een haag aan de zuidzijde. Op het terrein zullen schapen grazen, waardoor het gras op een natuurlijk wijze wordt onderhouden. Deze manier van beheer zorgt voor een verhoging van de ecologische waarden.

Oppervlakte
25 hectare
Opgesteld vermogen
32 MWp
Jaarlijkse opbrengst
30.000 MWh
Aantal huishoudens
10.000

Participatie

De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen heeft PowerField een aantal zaken aangeboden om de lokale bevolking mee te laten profiteren. Zo kregen inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak aan te schaffen tegen een gunstige prijs. Ook heeft PowerField zonnepanelen geschonken aan dorphuis Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse. Hiermee is het dorpshuis vrijwel energieneutraal. Daarbij heeft PowerField een geldbedrag geschonken aan dorpsbelang De Pioniers in Pesse.

De bouw van Zonnepark Pesse

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Wannerperveen

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark