Zonnepark Raalte

PowerField heeft het project voor een drijvend zonnepark in de gemeente Raalte overgenomen van Sunrock. Het zonnepark wordt gerealiseerd op de Rekoplas, een voormalige zandwinplas gelegen tussen Raalte en Lemelerveld.

De bouw van het zonnepark start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Het drijvende zonnepark krijgt een vermogen van ongeveer dertien megawattpiek, waarbij de zonnepanelen in een oost-west opstelling worden geplaatst. Hierdoor kunnen circa 3.750 gemiddelde Nederlandse huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. In het tweede kwartaal van 2024 staat de oplevering gepland.

Landschappelijke inpassing

Er wordt op diverse manieren rekening gehouden met de inpassing in de omgeving. Langs de oevers worden meerdere verbeteringen toegepast om de biodiversiteit van de plas te stimuleren. Daarnaast blijft er langs de randen van het park een brede strook open water. Hierdoor blijven de natuurwaarden behouden en worden deze versterkt.

Opgesteld vermogen
13 MWp
Aantal huishoudens
3.750
Schets drijvend Zonnepark Raalte Rekoplas

Een schetsontwerp (geen definitief ontwerp) van het drijvende zonnepark.

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling