Zonnepark Stadskanaal

In 2016 is PowerField gestart met de ontwikkeling van een zonnepark in het buitengebied van gemeente Stadskanaal. Aan de noordzijde grenst de locatie aan het A.G. Wildervanckkanaal, aan de westzijde aan de Van Boekerenweg (N378). Zonnepark Stadskanaal is eind 2020 voltooid. De locatie heeft een omvang van ongeveer 83 hectare en heeft een opgesteld vermogen van zo’n 101 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 31.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inpassing

In samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels heeft PowerField het zonnepark vogelvriendelijk ingericht. Hierbij zijn de volgende elementen gerealiseerd:

  • Een akkervogelbiotoop;
  • Een akkervogelstrook;
  • Groene randen langs wijken en midden in het zonnepark;
  • Grasstroken tussen de panelen.

Voor kleine dieren, zoals hazen, hermelijnen en bunzingen, zijn kleine openingen onder in het hekwerk gemaakt. Voor reeën zijn op verschillende plaatsen passagevoorzieningen aangelegd. Hierdoor ontstaat voor de dieren de mogelijkheid om het gebied te verlaten vanaf de afgesloten zijde van het terrein.

Om de panelen aan het zicht te onttrekken is er gekozen voor een laagblijvende begroeiing, met bloeiende en bes-dragende struiken. Deze trekken tevens insecten aan, bieden voedsel aan vogels en zorgen voor broedgelegenheid en beschutting.

Oppervlakte
83 hectare
Opgesteld vermogen
101 MWp
Jaarlijkse opbrengst
96.000 MWh
Aantal huishoudens
31.500

Participatie

De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen heeft PowerField een aantal zaken aangeboden om bewoners mee te laten profiteren. Zo kregen inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak aan te schaffen tegen een gunstige prijs.

Samen met Chint / Astronergy heeft PowerField een schenking gedaan aan Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon. De stichting draagt bij aan de leefbaarheid en gebiedsversterking in de directe omgeving van het zonnepark en aan het verduurzamen van de bestaande bebouwing. Daarnaast stimuleert de stichting duurzame innovaties en werkgelegenheid.

Zonnepark Stadskanaal

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik
Zonnepark Wolvega - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Vermogen: 28 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergunning

Bekijk zonnepark