Zonnepark Trekweg

Energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde U.A. heeft samen met PowerField het initiatief om een zonnepark te ontwikkelen. Duurzaam Menterwolde wordt hierbij ondersteund door de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen van Ons. Het plan voor het zonnepark ligt op een stuk grond van ongeveer 10 hectare, direct langs het verkeersknooppunt van de A7 en N33. Dit gaat om het gebied rechts in de oksel van het verkeersknooppunt, wanneer je per auto van Veendam naar Scheemda rijdt.

Informatiebijeenkomst
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de inwoners van Zuidbroek en andere geïnteresseerden mee kunnen denken over het plan voor het zonnepark aan de Trekweg. Daarom is er 25 januari 2022 voor geïnteresseerden een informatieavond georganiseerd.

Tijdens de informatieavond hebben deelnemers de gelegenheid gehad om met de initiatiefnemers te praten over onderwerpen als:

  • Hoe het plan past binnen het beleid van de gemeente Midden-Groningen;
  • De landschappelijke inpassing van het zonnepark;
  • Het lokaal eigendom van het project via de coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A.;
  • Hoe het vervolgtraject eruit komt te zien.

Bekijk het persbericht

Blauw gearceerd gebied: beoogde locatie Zonnepark Trekweg

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark