Zonnepark Veendam

Zonnepark Veendam

Op de voormalige vloeivelden met de bestemming bedrijventerrein is Zonnepark Veendam gerealiseerd. Het zonnepark heeft een opgesteld vermogen van 16 MWp, goed voor duurzame energielevering aan 4.300 huishoudens. De grond was ongeschikt voor landbouwkundig gebruik en heeft in zonne-energie een nieuw doel gevonden.

PowerField is begin 2015 gestart met het project, en in 2018 is zonnepark Veendam geopend.

Oppervlakte
16 hectare
Opgesteld vermogen
16 MWp
Jaarlijkse opbrengst
15.200 MWh
Aantal huishoudens
4.300

Zonnepark Veendam

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 28 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark