Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen

Om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen heeft de gemeente Steenwijkerland gekozen om ruimte te bieden aan zonnepanelen op land. Op deze manier kan er een start worden gemaakt met het opwekken van duurzame energie.

PowerField heeft het initiatief om een zonnepark realiseren in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Het plangebied bevindt zich tussen de Zomerdijk, Nieuwedijk en de Kooiweg. Aan de westzijde grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied De Wieden, deelgebied Middenweg-Kooiweg.

Landschappelijke inpassing

Het oppervlakte betreft 47 hectare. Dit wordt niet geheel ingericht als zonnepark; een groot gedeelte wordt benut voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde. In het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gebruikt ten behoeve van de landschappelijke inpassing:

  • Benadrukken van opstrekkende watergangen en vrijhouden van zichtlijnen;
  • Benadrukken van smalle rechthoekige verkaveling;
  • Behoud van landschappelijke oriëntatie (de panelen volgen de kavelrichting);
  • Behoud van de toegankelijkheid van het terrein voor diverse diersoorten;
  • Beperken van de zichtbaarheid op de zonnepanelen;
  • Versterken van de natuurwaarden;
  • Water vasthouden en waar mogelijk bergen.

Oplossing voor netcapaciteit in het gebied

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt en teruggeleverd. Daardoor wordt steeds vaker de maximale belastbaarheid van het elektriciteitsnet bereikt. In 2022 hebben PowerField en Enexis Netbeheer een nieuw soort overeenkomt afgesloten, waarbij PowerField een flexibele toegang heeft tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op momenten dat die capaciteit beschikbaar is.

Voor Zonnepark Wanneperveen betekent dit dat de bestaande vaste aansluiting op momenten verkleint kan worden, waardoor er transportcapaciteit beschikbaar komt voor aanvragers die op de wachtlijst staan.

Bekijk onderstaande video waarin PowerField en Enexis Netbeheer uitleg geven over deze creatieve oplossing.

Oppervlakte
47 hectare
Opgesteld vermogen
28 MWp
Jaarlijkse opbrengst
26.600 MWh
Aantal huishoudens
8.000
Zonnepark Wanneperveen

Locatie en ontwerp van Zonnepark Wanneperveen

Video: PowerField en Enexis Netbeheer werken samen aan een betere benutting capaciteit elektriciteitsnet

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde

Vermogen: 103 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark