Energieopslag en Zonnepark Wanneperveen

PowerField’s ‘co-locatie’ voor opwek en opslag van duurzame energie bevindt zich in de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Sinds september 2023 wekt Zonnepark Wanneperveen van 28 megawattpiek een hoeveelheid duurzame stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van 8.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens op jaarbasis. Naast het zonnepark hebben we een energieopslagsysteem van 52 megawattuur gebouwd. Sinds juni 2024 slaat de batterij de opgewekte energie uit het zonnepark op.

Dit is het eerste project waarbij we de opwek van duurzame energie combineren met batterijopslag. Daarnaast is het de grootste co-locatie van Nederland.

Energieopslag

Oplossing voor netcapaciteit 

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt en teruggeleverd. Daardoor wordt steeds vaker de maximale belastbaarheid van het elektriciteitsnet bereikt. Door het inzetten van opslagsystemen, ook wel batterijen genoemd, maken we optimaal gebruik van de netcapaciteit. Een batterij slaat energie op als de maximale belastbaarheid van het net wordt bereikt. En wanneer er veel vraag is naar energie kan de batterij in de behoefte voorzien. Zo worden de capaciteitsproblemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd. 

Netbeheerder Enexis en PowerField hebben in 2022 een nieuw soort overeenkomst afgesloten. Dit tijdsgebonden contract geeft ons flexibele toegang tot het elektriciteitsnet wanneer transportcapaciteit beschikbaar is. Op momenten dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is, slaat de batterij de opgewekte stroom op. De capaciteit die vrijkomt kan Enexis gebruiken voor andere duurzame energieprojecten. In onderstaande video leggen we samen met Enexis uit hoe dit in zijn werk gaat.

Zonnepark

Landschap en omgeving

We hebben verschillende acties ondernomen om het zonnepark op te laten gaan in de omgeving en om de lokale biodiversiteit te bevorderen. Zo hebben we watergangen verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Door de oevers minder steil te maken kunnen verschillende diersoorten makkelijk in en uit het water. Ook kunnen er allerlei verschillende (water)planten groeien. Er is ruimte gemaakt voor wateropslag en het kenmerkende slotenpatroon is behouden gebleven. Hier zijn geen zonnepanelen geplaatst, zodat de watergangen als zichtlijnen dienen.

Het aansluitende weiland wordt extensief beheerd, om de biodiversiteit te vergroten. Aan de zuidzijde wordt een gedeelte van het land beheerd als hooiland. De grondeigenaar gebruikt dit land om hooi van te oogsten. Langs de randen van het zonnepark laten we de natuur haar gang gaan. Hierdoor kunnen planten en struiken vrijuit groeien. Dit biedt ruimte, voedsel en beschutting voor dieren en beperkt het zicht op de zonnepanelen 

PowerField heeft een geldbedrag geschonken aan Stichting Omgevingsfonds Wanneperveen, om een deel van de opbrengsten van het zonnepark ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Daarnaast verduurzamen we een aantal openbare gebouwen in Wanneperveen, door zonnepanelen te plaatsen of door de elektriciteitskosten te vergoeden.

Bouw en realisatie

De bouw van Zonnepark Wanneperveen is begin 2023 van start gegaan en na de zomer afgerond. Tijdens de bouwfase brachten leerlingen uit de omgeving een bezoek aan het zonnepark, waarbij zij via een rondleiding leerden over het project. Samen met betrokken partijen hebben we in september 2023 het zonnepark geopend.

In mei 2024 hebben we het energieopslagsysteem en zonnepark ook opengesteld voor studenten van de TU Delft. De dag stond in het teken van kennis delen met toekomstige professionals.

Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen - PowerField

De bouw van Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Rondleiding Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Leerlingen uit de omgeving krijgen een rondleiding over Zonnepark Wanneperveen

Rondleiding Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Jeffrey Janssen (PowerField) en Marcel Scheringa (Gemeente Steenwijkerland)

De opening van Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Rondleiding TU Delft bij Energieopslag en Zonnepark Wanneperveen

Studenten van de TU Delft krijgen een rondleiding over het zonnepark en de batterij

Rondleiding TU Delft bij Energieopslag en Zonnepark Wanneperveen
Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik