Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen wordt gebouwd in de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Het zonnepark wekt binnenkort een hoeveelheid energie op die gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 8.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschap 

Een groot gedeelte van het projectgebied wordt benut voor de landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde. Zo worden watergangen fors verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Water wordt vastgehouden en waar mogelijk geborgen. Ook wordt het kenmerkende slotenpatroon intact gelaten. Hier worden geen zonnepanelen geplaatst, zodat de watergangen als zichtlijnen dienen. Tot slot worden de natuurwaarden onder en rondom het zonnepark versterkt, en blijft het gebied toegankelijk voor diverse diersoorten.  

Oplossing voor netcapaciteit in het gebied

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt en teruggeleverd. Daardoor wordt steeds vaker de maximale belastbaarheid van het elektriciteitsnet bereikt. In 2022 hebben PowerField en Enexis Netbeheer een nieuw soort overeenkomst afgesloten, waarbij PowerField een flexibele toegang heeft tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op momenten dat die capaciteit beschikbaar is.

Voor Zonnepark Wanneperveen betekent dit dat de bestaande vaste aansluiting op momenten verkleind kan worden, waardoor er transportcapaciteit beschikbaar komt voor aanvragers die op de wachtlijst staan. Daarbij wordt het zonnepark aangevuld met een batterij van 52 megawattuur (MWh), waar zonne-energie in wordt opgeslagen

Bouw

De bouw van Zonnepark Wanneperveen is begin 2023 van start gegaan. Volgens de voorlopige planning is de bouw na de zomer van 2023 afgerond. Tijdens de bouwfase brachten leerlingen uit de omgeving een bezoek aan het zonnepark, waarbij zij via een rondleiding leerden over het project.

Oppervlakte
47 hectare
Opgesteld vermogen
28 MWp
Jaarlijkse opbrengst
26.600 MWh
Aantal huishoudens
8.000
Zonnepark Wanneperveen

Locatie en ontwerp van Zonnepark Wanneperveen

De bouw van Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Rondleiding Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Leerlingen uit de omgeving krijgen een rondleiding over Zonnepark Wanneperveen

Rondleiding Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Video: PowerField en Enexis Netbeheer werken samen aan een betere benutting capaciteit elektriciteitsnet

Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Bouw Zonnepark Wolvega van start gegaan - PowerField

Vermogen: 5 MWP
Status: Bouwen zonnepark

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde II

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark
Zonnepark Vlagtwedde

Vermogen: 103 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark