Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen

Om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen heeft de gemeente Steenwijkerland gekozen om ruimte te bieden aan zonnepanelen op land. Op deze manier kan er een start kan worden gemaakt met het opwekken van duurzame energie.

PowerField heeft het initiatief om een zonnepark realiseren in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Het plangebied bevindt zich tussen de Zomerdijk, Nieuwedijk en de Kooiweg. Aan de westzijde grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied De Wieden, deelgebied Middenweg-Kooiweg.

Landschappelijke inpassing
Het oppervlakte betreft 47 hectare. Dit wordt niet geheel ingericht als zonnepark; een groot gedeelte wordt benut voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde. In het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gebruikt ten behoeve van de landschappelijke inpassing:

  • benadrukken opstrekkende watergangen en vrijhouden van zichtlijnen;
  • benadrukken smalle rechthoekige verkaveling;
  • behoud landschappelijke oriëntatie (panelen volgen de kavelrichting);
  • behoud toegankelijkheid van het terrein voor diverse diersoorten;
  • beperken zichtbaarheid zonnepanelen;
  • versterken natuurwaarden;
  • water vasthouden en waar mogelijk bergen.
Oppervlakte
47 hectare
Opgesteld vermogen
28 MWp
Jaarlijkse opbrengst
26.600 MWh
Aantal huishoudens
8.000
Voorbereiden
vergunning
Vergunning
verleend
SDE+
toegekend
Voorbereiden
bouw
Bouwen
zonnepark
In
bedrijfstelling
Wolvega

Vermogen: 5,6 MWP
Status: Voorbereiden bouw

Bekijk zonnepark
default

Vermogen: 101 MWP
Status: Vergund & SDE

Bekijk zonnepark
NLD_2446

Vermogen: 103 MWP
Status: In bedrijf

Bekijk zonnepark