Zonnepark Zevent

PowerField heeft Zonnepark Zevent overgenomen van Renewable Energy Factory B.V. Het zonnepark ligt in de gemeente Druten in Gelderland, onder Puiflijk. In 2021 heeft de gemeente de vergunning voor het zonnepark afgegeven.

Het zonnepark krijgt een vermogen van 36 megawattpiek (MWp). Hiermee kunnen we ongeveer 10.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van duurzame stroom voorzien. De bouw van het zonnepark start begin juni 2024. Naar verwachting ronden we de bouw aan het einde van 2024 af.

Natuurlijke inpassing

We bouwen het zonnepark op twee percelen langs de N322, grenzend aan de Veldstraat. De percelen worden gescheiden door bestaande watergangen. Bij deze sloten leggen we natuurlijkvriendelijke oevers aan. Hierdoor kunnen allerlei diersoorten makkelijker bij het water komen. Ook kunnen (water)planten vrijuit groeien in het ondiepe water. Dit is gunstig voor de lokale biodiversiteit. Rondom de percelen leggen we groensingels aan. Hier planten we gebiedseigen beplanting. Ook dit stimuleert de omliggende natuur en zorgt ervoor dat het zicht op de zonnepanelen wordt beperkt.

Voor de omgeving

Inwoners van de gemeente Druten krijgen de mogelijkheid om te investeren in het zonnepark. Daarnaast levert PowerField een jaarlijkse bijdrage aan een gebiedsfonds. Hiermee kunnen duurzame en maatschappelijke doelen in de gemeente gerealiseerd worden.

Opgesteld vermogen
35 MWp
Aantal huishoudens
10.000
Overzicht projectgebied Zonnepark Zevent

Projectgebied Zonnepark Zevent langs de N322 (blauwe vakken).

Ontwerp en
voorbereiding
Vergunning
Bouw
In
gebruik