24 mei 2024

Onderzoek: zonneparken leveren positieve bijdrage aan lokale biodiversiteit

De lokale natuur profiteert van de komst van een zonnepark. Dat blijkt uit de eerste resultaten uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het onderzoeksteam heeft de voorlopige resultaten tijdens een bijeenkomst gepresenteerd op Zonnepark Roodehaan van ontwikkelaar Novar. Het vijfjarig onderzoek is in 2022 gestart en wordt naar verwachting in 2027 afgerond.  

Na het presenteren van de voorlopige resultaten heeft de RUG een landschapskunstwerk onthuld en geplaatst. Het kunstwerk staat symbool voor de relatie tussen zonneparken en ecologie.

De onderzochte zonneparken in Midden-Groningen, Buinerveen en Vlagtwedde zijn door PowerField ontwikkeld en gerealiseerd. In het onderzoek is op deze zonneparken gekeken naar de dichtheid van bepaalde diersoorten. Dit wordt vervolgens vergeleken met omliggende agrarische gebieden. Het onderzoek toont aan dat sommige diersoorten profiteren van de komst van een zonnepark en sommige diersoorten wegblijven. Zo zijn er minder akkervogels geobserveerd. Daarentegen is er een hogere dichtheid aan muizen, vlinders en verschillende vogelsoorten waargenomen.

“Bij PowerField zetten we ons bij ieder zonnepark in om de lokale biodiversiteit te bevorderen. Dit onderzoek bevestigt dat onze inspanningen positief door de natuur worden beantwoord. Wij zijn dan ook erg blij met de voorlopige resultaten, zegt Jaco van Leeuwen, Project Manager bij PowerField. 

Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Belang van planning en beheer 

Het onderzoek bevestigt dat verbeterde biodiversiteit niet vanzelf ontstaat. Vanaf de bouw moet er rekening worden gehouden met verdichting van de bodem. Dit is een proces waarbij de bodem compacter wordt met negatieve gevolgen voor natuur, klimaat en waterberging. Het inzetten van lichtere machines kan dit voorkomen.  

Ook is het van belang dat acties zorgvuldig gepland en uitgevoerd moeten worden. Denk aan het maaien van gras, of juist het verruigen door niet te maaien. Ook de rand en het omliggende gebied van een zonnepark is van belang. Een juiste inrichting hiervan vergroot de kans dat meerdere diersoorten profiteren.  

Voor meer informatie over de zonneparken en de landschappelijke inpassingen, zie de projectpagia’s van zonneparken Buinerveen, Vlagtwedde en Midden-Groningen 

Bekijk het volledige tussentijdse rapport

PDF (5 MB)