PowerField is gevestigd in Dokkum en sinds mei 2016 ook in Wormer en realiseert grondgebonden zonneparken, dit voor eigen rekening en risico. Momenteel werkt PowerField aan tientallen projecten waarbij draagvlak van de omgeving, betrokkenheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid heeft PowerField een concept ontwikkeld waarbij gronden worden opgekocht / gehuurd en omgezet naar een al of niet tijdelijk zonnepark. Doelstelling is om op de grote hoeveelheid braakliggende grond en voormalig beoogde bedrijventerreinen in Nederland zonneparken aan te leggen. Het opkopen van gronden gebeurt onder de naam Zonneperceel B.V. Zonneperceel B.V. en is een samenwerking tussen Powerfield en de Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij. Door het kopen van deze grond kunnen de gronden van de balans, heeft de gemeente niet meer de rentelasten op de grond en wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame gemeente. Daarnaast kunnen investeerders in deze gronden een bijzonder rendement behalen met hun investering en bovendien een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam en beter milieu.

Alle lichten staan momenteel op groen om grote stappen te maken in de energietransitie. De klimaattop in Parijs eind 2015 heeft bijgedragen aan het bewustzijn en de noodzaak van veranderingen. In het energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14 procent moet zijn en 16 procent in 2023. Momenteel is het aandeel hernieuwbare energie slechts 5,6 procent waarmee Nederland bijna de hekkensluiter van Europa is. Naast het bewustzijn van veranderingen staat momenteel ook de rente historisch laag en daalt de kostprijs van de systemen nog elk jaar.

Video over de klimaatverandering:

 

 

Bekijk hieronder een 3D voorbeeld animatie van een zonnepark: