Grootschalige dakprojecten

Zonnedaken zijn in opkomst. En terecht: het is een mooie stap naar het energieneutraal maken van gebouwen. Naast de ontwikkeling, financiering, realisatie en het beheer van zonneparken is Powerfield tevens gespecialiseerd in het plaatsen van grootschalige zonnesystemen op daken.

Energiecentrale op het dak

Gebouwen met een groot dakoppervlak zijn bij uitstek geschikt voor het plaatsen van een zonnepanelencentrale. Denk aan fabrieken, distributiecentra, overheidsgebouwen et cetera. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen en de capaciteit kan door het plaatsen van een grootschalige zonnedakinstallatie veelal volledig energieneutraal worden geopereerd.

Waarom een zonnedaksysteem van PowerField?

  • Turnkey oplevering
  • Duurzame energieproductie
  • Uitstekend rendement
  • Levering & plaatsing binnen én buiten NL

Energiebewust ondernemen

Een zonnepanelencentrale van PowerField is een aantrekkelijke, duurzame investering. Beschikt u over een aanzienlijk dakoppervlak, braakliggend terrein of landbouwgrond? En wilt u weten wat PowerField voor u als bedrijf, overheidsinstantie, non-profitinstelling of particulier kan betekenen? Wij horen het graag. Zo draagt ook u bij aan de realisatie van de energiedoelen én een beter milieu. Houden we samen de vaart erin. Helpt u mee?

SamZon

Vanaf 1 januari 2019 zullen alle dakinstallaties worden uitgevoerd onder SamZon BV.
SamZon is geboren vanuit PowerField en zal zich voornamelijk gaan richten op uitvoering residentiële en grootschalige commerciële daken onder deze nieuwe entiteit.

Dit om in de steeds grotere vraag te voorzien. Binnenkort zullen we ook onze bestaande relaties op hoogte brengen.
Er veranderd feitelijk weinig, alles wat u van ons gewend bent, blijft hetzelfde!
Dezelfde service, kwaliteit, alleen een andere naam; SamZon!

Dakprojecten