PowerStorage

Alle duurzame ontwikkelingen in Nederland hebben tot gevolg dat de vraag naar stroom fors toeneemt. Maar ook raakt het elektriciteitsnet in Nederland steeds voller. Dit vraagt om een slimme en innovatieve aanpak voor energieopslag, waarvoor wij nieuwe technologieën ontwikkelen.

Energieopslag

Ivo van Dam, CTO van PowerField: ‘Als je kijkt naar wanneer zonne-energie wordt opgewekt, is er vaak een piek tussen 12 en 1 uur ’s middags. Vroeger waren er kolencentrales, waarbij de energie stabiel werd opgewekt. Nu zijn we afhankelijk van de zon. Wanneer er ineens een piek van energie is, is het noodzaak om deze energie op te slaan, zodat het energienet niet overbelast raakt. Sinds 2020 is PowerField bezig met het selecteren van geschikte locaties voor het plaatsen van opslagsystemen om deze opgewekte energie op te slaan.’

Wij willen ervoor zorgen dat het opwekken en de energieopslag van zonne-energie zo goed mogelijk samenwerkt met het afnemen van deze zonne-energie. Dit door middel van snellaadstations. Uiteindelijk moeten we iets bedenken zodat we deze drie aspecten zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Dit noemen we een Virtual Power Plant. Een Virtual Power Plant kan de energie stabiliseren en de druk op het elektriciteitsnet verminderen. Duurzame energie wordt hierdoor beter ingezet, waardoor het gebruik van fossiele centrales verminderd kan worden. De productieafname en -opslag stemmen we op elkaar af om het vervolgens te optimaliseren voor het netwerk. Dat is ons doel. Hiermee zorgen wij ervoor dat het Nederlandse energienet niet overbelast wordt op piekmomenten en op dalmomenten toch in de behoefte kan worden voorzien.

PowerStorage logo

Bekijk alle activiteiten

Lees meer over de dienstverlening van PowerField.