Virtual Power Plant

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds voller. Er ontstaan problemen wanneer de opgewekte elektriciteit in het net niet gelijk is aan de hoeveelheid energie die gebruikt wordt. Door het creëren van een Virtual Power Plant kunnen pieken in het elektriciteitsnetwerk worden opgevangen en later op een beter moment worden ingezet.

Een Virtual Power Plant, ook wel een virtuele energiecentrale genoemd, is een verzameling van decentrale opwekkingsinstallaties, afnemers en batterijen welke vanaf een centraal punt worden aangestuurd. Het is een nieuw energienetwerk, dat slim gebruik maakt van vraag en aanbod van energie. Een Virtual Power Plant kan de energie stabiliseren en de druk op het elektriciteitsnet verminderen. Duurzame energie wordt hierdoor beter ingezet, waardoor het gebruik van fossiele centrales verminderd kan worden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.