Zonneparken

Om Nederland van meer duurzaam opgewekte energie te voorzien en aan de Parijse klimaatambities te kunnen voldoen, realiseert PowerField grootschalige zonne-energieprojecten zoals zonneparken.

Zonne-energie heeft de toekomst

Deze zonneparken – ook wel ‘zonneweiden’ of ‘zonneakkers’ genoemd – worden voornamelijk aangelegd op agrarische gronden en braakliggende percelen. Inmiddels zijn er vele zonneparken in ontwikkeling, een prachtig begin als onderdeel van onze missie: een schone, duurzame en leefbare wereld.

Realiseren zonnepark

Het proces dat voorafgaat aan de realisatie van een zonnepark, neemt veel tijd in beslag. Naast o.a. het ontwerp, de aankoop van de grond, de subsidieaanvraag en het doorlopen van juridische procedures, is een zorgvuldige communicatie en het creëren van draagvlak bij de lokale bevolking van essentieel belang voor de uitvoering. Én voor een succesvolle energietransitie. De totale doorlooptijd van een zonneparkproject is ongeveer 2 tot 2,5 jaar.

Wat levert het op?

Eén hectare zonnepanelen levert een vermogen van 1 megawattpiek op, genoeg om 300 – 350 huishoudens een jaar van energie te voorzien. Als het aan PowerField ligt, wordt komende jaren maar liefst 2.000 megawatt aan hernieuwbare productiecapaciteit in de vorm van zonneparken gebouwd. Mooie, belangrijke stappen in de energietransitie!

Zonnepark

Bekijk alle activiteiten

Onze activiteiten