Over ons

PowerField gaat voor slimme en innovatieve energie-oplossingen. Wij ontwikkelen, bouwen en beheren zonneparken, laadpalen en opslagsystemen. Wij zijn dagelijks bezig met innoveren binnen de hernieuwbare energiesector. Dit doen wij efficiënt, duurzaam, lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord.

Powered in Nederland

Het Nederlandse PowerField ontwikkelt en realiseert duurzame energie. Wij hebben twee kantoorlocaties; in Groningen en in Wormer. Ons doel is om in de komende jaren de grootste Virtual Power Plant van Europa te bouwen.

Visie

Een schone, duurzame en leefbare wereld. Voor u, en de volgende generaties.

Missie

Door continu te blijven innoveren en verbreden in de energietransitie, ontwikkelt, realiseert en beheert PowerField energiesystemen die bijdragen aan een duurzame en leefbare wereld.

Kernwaarden

  • Innovatief ontwikkelen met technologie
  • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Efficiënt te werk gaan
  • Lokaal betrokken met participatie vanuit de omgeving

Team

Met een gespecialiseerd en klein team gaan wij elke dag aan de slag om bij te dragen aan het behalen van onze missie en visie. Voor u, en de volgende generaties.

Activiteiten

Wij kijken naar de toekomst en vinden nieuwe manieren om de verduurzaming van Nederland te versnellen. De realisatie van zonneparken, het plaatsen van laadpalen onder de naam PowerGo, het programma Zon voor Vee en de ontwikkeling van opslagsystemen komen voort uit deze gedachte.

Zonnepark Vlagtwedde - PowerField

Zonneparken

Wij ontwikkelen zonneparken om de overgang naar een schone en duurzame energievoorziening te versnellen.

Bij de realisatie van zonneparken spelen niet alleen duurzaamheid, maar ook draagvlak en betrokkenheid een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, betrokken grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid. Wij denken graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving meeprofiteert en participeert in onze zonneprojecten.

PowerGo

PowerGo

PowerGo wil elektrische mobiliteit (eMobility) en snel en duurzaam opladen stimuleren. De snellaadpunten van PowerGo worden voorzien van de opgewekte energie uit zonneparken. Dit zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot in het vervoer effectief en substantieel wordt verminderd.

PowerStorage

PowerStorage

Alle duurzame ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vraag naar stroom fors toeneemt. Maar ook raakt het elektriciteitsnet in Nederland steeds voller. Dit vraagt om een slimme en innovatieve aanpak.

Sinds 2020 is PowerField bezig met het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van opslagsystemen om de duurzaam opgewekte energie in op te slaan. PowerStorage zorgt ervoor dat het Nederlandse energienet niet overbelast wordt op piekmomenten en op dalmomenten toch in de behoefte kan worden voorzien.

Zon voor Vee

Zon voor Vee

Met Zon voor Vee verminderen wij de stikstofuitstoot in stikstofgevoelige gebieden. Bij melkveehouders bouwen wij een kleinschalige zonneweide, in ruil voor het verkleinen van de veestapel. De melkveehouder behoudt zijn inkomsten, kan duurzaam energie opwekken en er komt minder stikstof in de natuur.

Neem gerust contact met ons op

We vertellen u graag meer over onze activiteiten.