18 december 2020

PowerField en Avebe slaan handen ineen en vergroenen energie

Aardappelzetmeelproducent Avebe en PowerField slaan de handen ineen. In Ter Apelkanaal, een van de drie Nederlandse productielocaties van Avebe, verrijst binnenkort een zonnepark van 10 hectare groot, met daarop 34.413 panelen. Dankzij dit zonnepark vergroent Avebe een behoorlijk deel van de energie die in Ter Apelkanaal nodig is om aardappelzetmeel en -eiwit te produceren.

De duurzame ambities van Avebe liegen er niet om. De coöperatie zoekt naar manieren om energieverbruik te besparen en wil tegelijkertijd de energie díe zij gebruikt vergroenen. Dat is een behoorlijke operatie, want om aardappelzetmeel en -eiwit te produceren, is veel energie nodig. PowerField draagt met de ontwikkeling van het zonnepark in Ter Apelkanaal bij aan de groene ambities van Avebe.

Duurzame doelen

“We hebben meerdere grote fabrieken met veel grond eromheen. Maar niet alle ruimte gebruiken we”, vertelt Barbara Huneman, directeur Energie & Public Affairs van Avebe. “Daar kunnen we dus heel goed een zonnepark realiseren. Ons doel is om op alle Avebe-locaties waar dat mogelijk is zonnepanelen te plaatsen. Zowel productielocaties als kantoren. Op die manier werken we toe naar 2050, het jaar waarin we volledig CO2-neutraal willen en moeten zijn.”

Fors vergroenen

Avebe neemt alle Garanties van Oorsprong (GvO’s) af, waardoor een aanzienlijk deel van haar energieverbruik groen wordt. In totaal heeft het park een vermogen van 15 MWp, genoeg om meer dan 4.000 huishoudens van energie te voorzien. Het zorgt bovendien voor een vermindering van de CO2-uitstoot met bijna 8.000 ton.

Nuttig en aangenaam/slim ruimte gebruik

Voor PowerField is het zonnepark van Avebe in Ter Apelkanaal het tweede project dat zij zelf exploiteren. Iets om trots op te zijn, vindt Chief Technology Officer Ivo van Dam. “Het is ontzettend mooi dat we grond die niet geschikt is als landbouwgrond kunnen omtoveren tot een zonnepark. Zo maken we nuttig gebruik van de beschikbare ruimte en helpen we organisaties als Avebe met hun duurzame plannen.”

Maart 2021

Het zonnepark is momenteel in aanbouw. Binnenkort liggen de eerste pv-panelen op hun plek. PowerField en Avebe verwachten dat het park medio maart kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Meer weten over dit project? Kijkt u hier: Zonnepark Ter Apelkanaal – AVEBE

Over PowerField

PowerField is een 100% Nederlandse organisatie die onder leiding van oud-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. Henk Bleker met name grondgebonden zonneparken ontwikkelt en realiseert. Doel is om grote hoeveelheden braakliggend terrein, al dan niet tijdelijk, zo optimaal mogelijk te benutten voor de productie van duurzame (zonne-)energie.
PowerField heeft twee kantoorlocaties, het hoofdkantoor in Wormer aan de Veerdijk en in Groningen langs de N7.

Noot voor de redactie:

Contact: Ivo van Dam, Chief Technology Officer PowerField

T: +31 (0)6 14 21 70 72
E: communicatie@powerfield.nl

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.280 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. Iedere dag werken meer dan 1300 medewerkers wereldwijd aan het benutten van alle mogelijkheden die de zetmeelaardappel biedt. Onze toepassingen op basis van aardappelzetmeel en -eiwit leveren toegevoegde waarde in voeding, diervoeding, bouw en industriële producten. In het Avebe innovatiecentrum in Groningen is alle innovatiekracht gebundeld en werken we samen met anderen waaronder universiteiten en hogescholen aan innovaties die aansluiting vinden bij de trends en behoeften in de markt. Lees meer over de (duurzaamheids-)strategie van Avebe in het recent gepubliceerde jaarverslag op www.avebe.com.

Noot voor de redactie:

Contact: Marieke Kanon, Manager Communication Avebe
+31 (0)6 29 59 54 44
communication@avebe.com