13 december 2021

PowerField en Chint Solar verzorgen rondleiding over Zonnepark Stadskanaal

Afgelopen weekend opende Zonnepark Stadskanaal zijn deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Tijdens een rondleiding kregen de aanwezigen de mogelijkheid om het zonnepark van dichtbij te bekijken.

PowerField, Chint Solar, MUG Ingenieursbureau en Zonnepark Services Nederland vertelden tijdens de rondleiding over de techniek van het zonnepark en de ecologische inrichting. Ook kregen de bezoekers informatie over Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon en de afrondende werkzaamheden van het zonnepark.

Het zonnepark heeft een omvang van ongeveer 83 hectare en heeft een opgesteld vermogen van zo’n 101 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 31.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Ter vergelijking; gemeente Stadskanaal heeft bijna 15.000 huishoudens.

Landschappelijke inrichting

In samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels heeft PowerField het zonnepark vogelvriendelijk ingericht. Zo is er een akkervogelbiotoop en een akkervogelstrook gerealiseerd. Ook zijn groene randen langs wijken en midden in het zonnepark geplaatst en zijn er grasstroken tussen de panelen aangeplant. Voor kleine dieren, zoals hazen, hermelijnen en bunzingen, zijn kleine openingen onder in het hekwerk gemaakt. Voor reeën zijn op verschillende plaatsen passagevoorzieningen aangelegd.

Om de panelen aan het zicht te onttrekken is er gekozen voor een laagblijvende begroeiing, met bloeiende en bes-dragende struiken. Ook trekt deze begroeiing insecten aan, biedt voedsel aan vogels en zorgt voor broedgelegenheid en beschutting.

Participatie

Bij de realisatie van zonneparken spelen niet alleen duurzaamheid, maar ook participatie en betrokkenheid een belangrijke rol. Daarom is het project in Stadskanaal zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, betrokken grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid.

Bij aanvang van de bouw van het zonnepark is €750.000 bijgedragen aan Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon. Deze stichting heeft als doel om financieel bij te dragen aan gebiedsversterkende maatregelen, de leefbaarheid in de directe omgeving van het zonnepark, de verduurzaming van de bestaande bebouwing en om innovaties en werkgelegenheid op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. Zo zijn er op verschillende gebouwen in Stadskanaal zonnepanelen geplaatst, zijn woningen verduurzaamt en zijn duurzame projecten in de omgeving gestimuleerd. Verder hebben inwoners van Stadskanaal voordelig zonnepanelen op de daken kunnen plaatsen.

Samenwerking

 In 2016 is PowerField gestart met de ontwikkeling van het zonnepark in Stadskanaal. In opdracht van Chint Solar en PowerField heeft MUG Ingenieursbureau de tracéstudie gedaan en de uiteindelijke voorkeursvariant uitgewerkt tot aan ontwerp en engineering, inclusief alle bijbehorende vergunningen met de grondeigenaren. Chint Solar is in februari 2020 gestart met de bouw. Het onderhoud en de bediening wordt verzorgd door Zonnepark Services Nederland. Zonnepark Stadskanaal is eind 2020 voltooid.

Lees hier meer over Zonnepark Stadskanaal: Zonnepark Stadskanaal