20 oktober 2022

PowerField neemt zonnepark over van GroenLeven

In 2017 is PowerField gestart met de ontwikkeling van een zonnepark in het Drentse Hollandscheveld. Gedurende de ontwikkelingsfase kwam naar voren dat GroenLeven grenzend aan dit gebied ook een initiatief voor een zonnepark had; zonnepark Johannes Poststraat in Nieuwlande. Onlangs heeft PowerField dit zonnepark overgenomen van GroenLeven.

De gemeente Hoogeveen heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en draagt onder andere bij aan de energietransitie door zonneparken te realiseren. Hierop namen projectontwikkelaars PowerField en GroenLeven het initiatief om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame energie verder te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelingsfase zijn er gesprekken gevoerd met Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen. Ook hebben de ontwikkelaars samen een informatieavond georganiseerd. Hierop volgend zijn de twee zonneparken qua ontwerp op elkaar afgestemd.

Ruimte voor de natuur

Niet in het gehele plangebied zullen zonnepanelen worden geplaatst. Er is ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de panelen. Daarnaast worden de zonneparken voorzien van een gedegen landschappelijke inpassing. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt. Ook wordt in overleg met Waterschap Vechtstromen een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. De landschappelijke inpassing is samen met aanwonenden bedacht. Deze bestaat uit lage groensingels die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten.

Samen de energietransitie versnellen

Wiebren Santema, Hoofd Ontwikkeling van GroenLeven: ‘’Het is mooi om te zien dat twee ontwikkelaars samen plannen kunnen maken en daarmee de energietransitie weten te versnellen.’’ Jean-Louis Bertholet, CEO van PowerField: ‘’We zijn verheugd met de overname van zonnepark Johannes Poststraat en kijken zeer positief terug op de samenwerking met GroenLeven, omwonenden en andere belanghebbenden. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Hoogeveen, en samen zijn we tot een project gekomen dat bijdraagt aan deze duurzame ambitie van de gemeente.’’

Beide zonneparken hebben ondertussen een onherroepelijke vergunning en zullen gelijktijdig worden gerealiseerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2023 de bouw starten. Na de bouw zal PowerField de zonneparken beheren. De afspraken die GroenLeven heeft gemaakt ten aanzien van participatie worden door PowerField overgenomen. Samen zullen de zonneparken groene stroom leveren voor meer dan 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Meer over de zonneparken: Zonnepark Hollandscheveld
Meer over GroenLeven: GroenLeven

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.