28 september 2023

Zonnepark Wanneperveen geopend

Op donderdag 28 september vond de opening van Zonnepark Wanneperveen plaats. Samen met betrokkenen heeft PowerField het zonnepark geopend. Het project heeft een capaciteit van 28 megawattpiek en kan hiermee ongeveer 8.000 huishoudens jaarlijks van duurzame energie voorzien. Daarbij wordt het zonnepark aangevuld met een energieopslagsysteem van 52 megawattuur.

PowerField, ontwikkelaar en eigenaar van Zonnepark Wanneperveen, organiseerde de opening van het project. Dorpsbelang Wanneperveen, Stichting Omgevingsfonds Wanneperveen, grondeigenaren, gemeente Steenwijkerland en andere betrokken partijen kregen via een rondleiding informatie over het zonnepark.

Het openingswoord werd gegeven door Marcel Scheringa, wethouder duurzaamheid van de gemeente Steenwijkerland, en Jeffrey Janssen, Project Manager van PowerField.

“Het zonnepark in Wanneperveen levert een forse bijdrage aan de invulling van onze gemeentelijke duurzaamheidsambities’’, vertelt wethouder Marcel Scheringa. ‘’Met de realisatie van dit park zijn we er als gemeente nog niet. Er ligt nog een opgave voor ons die we de komende jaren met wind- en zonne-energie willen gaan invullen.”

‘’Zonnepark Wanneperveen is een van de zeven zonneparken die PowerField dit jaar bouwt. Daarbij is dit zonnepark het eerste project waarbij we de koppeling maken met energieopslag’’, vertelt Jeffrey Janssen. ‘’We zijn zeer trots op dit project en blij dat we het zonnepark samen met alle betrokken partijen kunnen openen. Met Zonnepark Wanneperveen leveren we niet alleen een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente, maar ook aan de omgeving en lokale gemeenschap.’’

Jeffrey Janssen (PowerField) en Marcel Scheringa (Gemeente Steenwijkerland)

Jeffrey Janssen (Project Manager PowerField) en Marcel Scheringa (wethouder gemeente Steenwijkerland)

Omgeving en landschappelijke inpassing

PowerField schenkt een geldbedrag aan Stichting Omgevingsfonds Wanneperveen, om een deel van de opbrengsten van het zonnepark ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Daarnaast verduurzaamt PowerField een aantal openbare gebouwen in Wanneperveen, door zonnepanelen te plaatsen of door de elektriciteitskosten te vergoeden.

Om het zonnepark landschappelijk in te passen, zijn watergangen verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Er is ruimte gemaakt voor wateropslag en het kenmerkende slotenpatroon is behouden gebleven. Hier worden geen zonnepanelen geplaatst, zodat de watergangen als zichtlijnen dienen. Het aansluitende weiland wordt extensief beheerd, om de biodiversiteit te vergroten. Tot slot blijft het gebied toegankelijk voor diverse diersoorten.

Opslag van zonne-energie creëert ruimte op het net

Zonnepark Wanneperveen wordt aangevuld met een batterij van 52 megawattuur (MWh) om duurzame energie in op te slaan. Dit is het eerste project waarbij PowerField de opwek van duurzame energie combineert met opslag.

In 2022 hebben netbeheerder Enexis en PowerField een nieuw soort overeenkomst afgesloten. Dit geeft PowerField flexibele toegang tot het elektriciteitsnet wanneer de transportcapaciteit beschikbaar is. Op momenten dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is, slaat de batterij de opgewekte stroom op. De capaciteit die vrijkomt kan netbeheerder Enexis gebruiken voor andere duurzame energieprojecten. Op deze manier worden capaciteitsproblemen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd. Volgens de huidige planning wordt het energieopslagsysteem eind dit jaar in gebruik genomen.

Zonnepark Wanneperveen - PowerField
Zonnepark Wanneperveen - PowerField

Lees meer over dit project

Zonnepark Wanneperveen