Energielandschap Matsloot

Op dit moment bestaat 10% van de energie in Noordenveld uit hernieuwbare energie. De gemeente heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet er nog veel gebeuren, onder andere door energie te besparen door duurzaam op te wekken. Om de duurzame doelen van gemeente Noordenveld te kunnen behalen zal energie opgewekt moeten worden in het landschap. De gemeente is zuinig op haar landschap en wil dit op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier doen. 

In 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld besloten aan welke kwaliteiten en spelregels zonneparken moeten voldoen. Tien initiatiefnemers hebben zich gemeld met een voorstel om een zonnepark te realiseren in de gemeente. Alle ingediende locaties zijn getoetst op verschillende punten, zoals in wat voor landschap ze liggen, wat de impact is op omwonenden en of het mogelijk is om het zonnepark aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Van de ingediende locaties zijn er twee uitgekozen waarvan de gemeente Noordenveld heeft aangegeven de mogelijkheden verder te willen verkennen. Het plan bij Matsloot is één van deze twee locaties.

Locatie

De randvoorwaarden voor energieprojecten, waaronder zonneparken, zijn vastgelegd in het Beleidskader Energieprojecten in het landschap. Hierin zijn spelregels opgenomen die bepalen waar initiatieven kunnen komen en onder welke voorwaarden. In dit beleid is opgenomen dat onder andere de voorkeur wordt gegeven aan onbebouwde bedrijventerreinen, zandwinplassen en locaties in de omgeving van de snelweg.

Het initiatief van PowerField is gelegen naast de snelweg A7, bij de afslag Westpoort. Hier ligt het plan om een zonnepark met een natuur inclusieve landschappelijke inpassing te realiseren in een gebied van ongeveer 50 hectare. De locatie van het plangebied vindt u onder het contactformulier op deze pagina.

Lokaal eigenaarschap

PowerField vindt het belangrijk dat elk plan zorgvuldig en in goed overleg met de omgeving wordt voorbereid.  We staan helemaal aan het begin van het proces en vinden het belangrijk dat u uw ideeën over bijvoorbeeld de landschappelijke inpassingecologie en de invulling van het lokaal eigenaarschap alvast met ons kunt delen. Later in het proces willen wij diverse klankbordgroepen opzetten om de plannen verder uit te werken. Als u interesse heeft om hier aan deel te nemen kunt u dit alvast aan ons laten weten door een reactie achter te laten via het contactformulier. Wij kijken uit naar uw bijdrage.

Klik hier om naar de inlogpagina van Energielandschap Matsloot te gaan: https://www.powerfield.nl/matsloot/informatie/

Oppervlakte
50 hectare
Opgesteld vermogen
50 MWp
Jaarlijkse opbrengst
47.500 MWh
Aantal huishoudens
13.500
PowerField

Contactformulier

Heeft u vragen, ideeën of andere zaken die u met ons wil delen over dit project? Of wilt u deelnemen aan een klankbordgroep? Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Locatie plangebied

Voorbereiden
vergunning

Vergunning
verleend

SDE+
toegekend

Voorbereiden
bouw

Bouwen
zonnepark

In
bedrijfstelling