Zonnepark Sinderen

De projectlocatie is gelegen in het buitengebied in de gemeente Oude IJsselstreek en wordt ontsloten via de Harterinkdijk. De totale oppervlakte van de locatie (vakantiepark en zonnepark) bedraagt plusminus 6,5 hectare. Op de projectlocatie is beoogd een recreatiepark te ontwikkelen. Hiertoe is een gedeelte van de kavels reeds verkocht. Hierdoor kan het zuidelijk gedeelte van de projectlocatie worden ontwikkeld als recreatiepark.

Vanwege de teruglopende vraag naar recreatiewoningen is onderzocht op welke wijze het park verder kan worden ontwikkeld. Hierbij is het idee ontstaan om er een bijzonder duurzaam recreatiepark te ontwikkelen. Het noordelijk gelegen gedeelte van het recreatiepark kan worden benut voor de ontwikkeling van een zonnepark. Het betreft hier een oppervlakte van bruto circa 3,5 hectare. De locatie wordt aan de zuidzijde begrensd door het te ontwikkelen recreatiepark. Aan de westzijde wordt de locatie begrensd door bos. Aan de noord- en oostzijde grenst het park aan weilanden. Op de gehele locatie zijn struiken en bomen aanwezig, die aan de randen van het perceel onderdeel kunnen vormen van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Hierdoor kunnen bestaande kansen worden benut en vormen de reeds aanwezige bomen een direct en volwassen landschappelijke inpassing. PowerField heeft de verwachting hier een zonnepark van circa 3 MWp te kunnen realiseren.

Niet het gehele noordelijke gedeelte van de locatie wordt ingericht als zonnepark. Zo zijn er paden gelegen en wordt een gedeelte langs de randen landschappelijk ingepast. Hierdoor kan er een zonnepark van circa 3,3 hectare en een geïnstalleerd vermogen van circa 3 MWp. Hier gaat het om ongeveer 13.000 reguliere zonnepanelen. Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis ongeveer 3.000 MWh aan stroom produceren. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het verbruik van 850 gemiddelde Nederlandse huishoudens circa 1.600 ton per jaar.

Samengevat
Oppervlakte: 3,3 ha
Op te stellen vermogen: 3MWp
Te verwachten jaarlijkse energie opbrengst: 3.000MWh
Aantal huishoudens: 850
Vermeden CO2 uitstoot: 1.600 ton

Heeft u vragen betreffende dit project? Neemt u gerust contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.