Zonnepark Wanneperveen

Zonnepark Wanneperveen – Zomerdijk

De gemeente Steenwijkerland heeft, om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen, gekozen om naast de al bestaande mogelijkheid tot realisatie van zonnepanelen op dak, ruimte te bieden aan zonnepanelen op land. Voor het plaatsen van zonnepanelen op land heeft de gemeente een maximum van 406 TJ (staat gelijk aan 125 hectare) in de eerste fase gesteld. Op basis van dit maximum kan een start worden gemaakt met het opwekken van duurzame energie en gebruik worden gemaakt van de huidige kansen (SDE++ subsidie). Onderdeel van het beleid is dat de lasten en de lusten voor de omgeving eerlijk worden verdeeld. Ook dient het plan te voldoen aan de KGO- richtlijnen van de provincie Overijssel.

Oppervlakte
28 hectare
Op te stellen vermogen
35 MWp
Verwachte jaarlijkse opbrengst
33.250 MWh
Aantal huishoudens
9.500

PowerField wil graag een zonnepark realiseren in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Het plangebied bevindt zich tussen de Zomerdijk (zuidzijde), Nieuwedijk (oostzijde) en de Kooiweg (noordzijde). Aan de westzijde grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied De Wieden, deelgebied Middenweg-Kooiweg.

Het huidige gebied is gevormd door de middeleeuwse (agrarische) laagveenontginningen en turfwinning. Dit heeft geresulteerd in een kenmerkende opstrekkende kavelrichting en de vele brede watergangen. Het plangebied betreft een vochtig tot nat weidelandschap omgeven door rietkragen en natuurgebieden. Gedurende de aanwezigheid van het zonnepark blijven de bestaande beplantingselementen en watergangen behouden.

In het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gebruikt ten behoeve van de landschappelijke inpassing:

  • benadrukken opstrekkende watergangen en vrijhouden van zichtlijnen;
  • benadrukken smalle rechthoekige verkaveling;
  • behoud landschappelijke oriëntatie (panelen volgen de kavelrichting);
  • behoud toegankelijkheid van het terrein voor diverse diersoorten;
  • beperken zichtbaarheid zonnepanelen;
  • versterken natuurwaarden;
  • water vasthouden en waar mogelijk bergen.

Het oppervlakte betreft 36,1 hectare, waarvan 27,9 hectare (77%) wordt ingericht met zonnepanelen en bijhorende technische installaties zoals omvormers, transformatoren en een inkoopstation. De overige 8,2 hectare (23%) worden ingezet voor (tijdelijke) natuurontwikkeling en de inrichting van het landschap.

Voorbereiden
vergunning

Vergunning
verleend

SDE+
toegekend

Voorbereiden
bouw

Bouwen
zonnepark

In
bedrijfstelling

Contact

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten over PowerField?
Bel, mail of laat uw contactgegevens achter via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag!

PowerField logo

PowerField Netherlands B.V.
Veerdijk 40-D
1531 MS Wormer

Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen

T. 084 – 4300 038
(op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)
E. info@powerfield.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.