Zonnepark Buinerveen

Zonnepark Buinerveen

De locatie is gelegen aan de Paardetangendijk in het Hunzedal in het buitengebied van Buinerveen. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de N374. De vorm van het zonnepark volgt de contouren van het ontginningslint Buinen – Buinerveen – Nieuw Buinen. Het zonnepark heeft een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 45 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van circa 14.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Zonnepark Buinerveen is eind 2020 voltooid.

Ontwikkeling van de Drentse natuur

Het idee voor het zonnepark was om invulling te geven aan meerdere doelen; het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van natuurontwikkeling en het tegengaan van veenoxidatie in het gebied. PowerField heeft het gerealiseerde natuurgebied naast het zonnepark overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Jeffrey Janssen, projectmanager bij PowerField: ‘‘Om invulling te geven aan het doel van de natuurontwikkeling, is in overleg met onder andere Het Drentse Landschap bekeken wat de grootste meerwaarde zou geven. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de realisatie van extra natuur aan de zuidwestzijde van het zonnepark een goede aanvulling vormt op het beekherstelproject Paardetangen.’’ Het zonnepark ligt naast het deelgebied Paardetangen. Hier loopt het Achterste Diep, een van de bovenlopen van de Hunze, door een kronkelende beek door voormalig landbouwgebied (akkerbouw). Hier ontstaan nu voedselrijke moerassen, broekbos en hooilanden. Daarbij heeft het gebied een belangrijke functie als waterbergingsgebied. Bij het beekherstelproject is 1,7 kilometer Hunze weer in een natuurlijke, kronkelende staat teruggebracht. Daaromheen is 46 hectare nieuwe natuur ingericht. Ook kan er in natte perioden meer water worden vastgehouden. Deze ontwikkeling biedt kansen voor nieuwe soorten planten, vogels en vissen. Door de realisatie van het zonnepark is het mogelijk geworden om het deelgebied Paardetangen uit te breiden. De inrichting van het stuk natuur naast het zonnepark sluit dan ook aan bij de ingrepen bij deelgebied de Paardetangen. Er is ruigte ontwikkeld en een vispaaiplaats aangelegd. Dit biedt niet alleen voordelen voor vissen, maar ook voor waterplanten en dieren.

Nieuws

Oppervlakte
41 hectare
Opgesteld vermogen
45,2 MWp
Jaarlijkse opbrengst
43.000 MWh
Aantal huishoudens
13.000

Landschappelijke inpassing

Om het zonnepark op een juiste wijze landschappelijk in te passen, is door adviesbureau Eelerwoude een inrichtingsplan opgesteld, op basis van de kenmerken van het landschap en de omgeving. Hierbij is gekeken naar de schaalniveaus van het landschap, de kavel en het object.

Het gehele plangebied is ongeveer 41 hectare groot, maar is niet geheel ingericht als zonnepark. Aan de oostzijde is het zonnepark landschappelijk ingepast door een lage grondwal, zodat het uitzicht op de Hondsrug behouden blijft. Aan de zuidzijde is een natuurgebied aangelegd dat aansluit bij de reconstructie van Paardetangedijk. Daarnaast zijn er onderhoudspaden en tussenruimtes tussen de panelen en is er een wandelroute met uitzichtpunt gerealiseerd.

Participatie

De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen heeft PowerField een aantal zaken aangeboden om bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen West mee te laten profiteren. Zo kregen inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak aan te schaffen tegen een gunstige prijs. Ook heeft PowerField zonnepanelen geschonken aan dorpshuis De Viersprong.

Zonnepark Buinerveen
Zonnepark Buinerveen
Veenoxidatie Zonnepark Buinerveen
Vispaaiplaats Zonnepark Buinerveen
Buinerveen PowerField

Voorbereiden
vergunning

Vergunning
verleend

SDE+
toegekend

Voorbereiden
bouw

Bouwen
zonnepark

In
bedrijfstelling

Contact

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten over PowerField?
Bel, mail of laat uw contactgegevens achter via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag!

PowerField logo

PowerField Netherlands B.V.
Veerdijk 40-D
1531 MS Wormer

Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen

T. 084 – 4300 038
(op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)
E. info@powerfield.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.