Zonnepark Trekweg

Energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde U.A. heeft samen met PowerField het initiatief om een zonnepark te ontwikkelen. Duurzaam Menterwolde wordt hierbij ondersteund door de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen van Ons. Het plan voor het zonnepark ligt op een stuk grond van ongeveer 10 hectare, direct langs het verkeersknooppunt van de A7 en N33. Dit gaat om het gebied rechts in de oksel van het verkeersknooppunt, wanneer je per auto van Veendam naar Scheemda rijdt.

Informatiebijeenkomst

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de inwoners van Zuidbroek en andere geïnteresseerden mee kunnen denken over het plan voor het zonnepark aan de Trekweg. Daarom wordt er op dinsdag 25 januari 2022 tussen 18.30 tot 20.30 een informatieavond georganiseerd.

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de informatieavond digitaal plaatsvinden. Tussen 18:30 tot 20:30, kunnen geïnteresseerden zelf bepalen wanneer zij willen deelnemen aan de bijeenkomst. Tijdens de informatieavond hebben deelnemers de gelegenheid om met de initiatiefnemers te praten over onderwerpen als:

  • Hoe het plan past binnen het beleid van de gemeente Midden-Groningen
  • De landschappelijke inpassing van het zonnepark
  • Het lokaal eigendom van het project via de coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A.
  • Hoe het vervolgtraject eruit komt te zien

Om deel te nemen aan de digitale informatieavond dienen geïnteresseerden zich van tevoren op te geven. Dit kan door een mail te sturen naar info@duurzaammenterwolde.nl. Als het niet lukt om op 25 januari 2022 deel te nemen aan de informatiebijeenkomst maar er toch ideeën, vragen of andere zaken over het zonnepark zijn kan er via hetzelfde e-mailadres contact opgenomen worden met Duurzaam Menterwolde U.A.

Nieuws

Locatie Zonnepark Trekweg

Blauw gearceerd gebied: beoogde locatie Zonnepark Trekweg

PowerField

Voorbereiden
vergunning

Vergunning
verleend

SDE+
toegekend

Voorbereiden
bouw

Bouwen
zonnepark

In
bedrijfstelling