15 maart 2022

Solar Magazine | Bouw zonnepark Nieuwendijk van start en al bijna klaar

Powerfield meldt dat de bouw van het 2 hectare grote zonnepark Nieuwendijk bijna klaar is. De locatie bevindt zich tussen de Rijksweg A27 en een bedrijventerrein in de gemeente Altena in Noord-Brabant.

De omvang van het zonnepark is bewust en naar aanleiding van input vanuit omwonenden ontworpen. Zo was de oorspronkelijke omvang groter, maar is het zonnepark uiteindelijk dusdanig verkleind dat het zich niet meer in het zicht bevindt van de woningen aan de Rijksweg.

Lage opstelling

Daarnaast is het verzoek binnengekomen om de zonnepanelen in een lage opstelling te plaatsen, zodat zicht op de naastgelegen bedrijfspanden blijft behouden. Om die reden is er voor een oost-westopstelling gekozen. De maximale hoogte van de zonnepanelen bedraagt dan ook 1,5 meter.

Voorafgaand aan de bouw van het zonnepark is Heijmans Explosieven Opsporing bezig geweest met het opsporen van explosieven in het gebied. De plek was verdacht op klein kaliber, munitie en geschutmunitie, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied zijn dan ook verschillende granaten en resten hiervan gevonden. Na afronding van het onderzoek naar explosieven kon veilig worden gestart met de bouw van Zonnepark Nieuwendijk.

Storm

Eind februari heeft de storm ervoor gezorgd dat de bouw een paar dagen stil kwam te liggen. Maar dankzij het mooie weer van de afgelopen dagen is de achterstand ingehaald. Naar verwachting wordt de installatie van de zonnepanelen op 18 maart afgerond en wordt het zonnepark de week daarna op het elektriciteitsnet aangesloten.

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie bij zonnepark Nieuwendijk komt ongeveer overeen met het verbruik van 350 Nederlandse huishoudens.

A27

Het zonnepark wordt gebouwd aan de Bredesteeg bij Nieuwendijk. De locatie heeft een omvang van ongeveer 2 hectare en heeft een opgesteld vermogen van zo’n 1,3 megawattpiek.

Het perceel ligt grotendeels tussen een bedrijventerrein en de A27, waardoor er relatief weinig zicht op het park is vanaf de woningen in de buurt. Er zijn daarbij tussenruimten gerealiseerd, ruimte voor landschappelijke inpassing en onderhoudspaden.