20 oktober 2022

Solar Magazine | PowerField neemt zonnepark Johannes Poststraat over van GroenLeven

PowerField heeft zonnepark Johannes Poststraat in Nieuwlande overgenomen van GroenLeven. Het bedrijf ontwikkelt aangrenzend aan dit zonnepark in het Drentse Hollandscheveld zelf ook al sinds 2017 een zonneweide.

Tijdens de ontwikkelingsfase van de zonneparken in de gemeente Hoogeveen zijn er gesprekken gevoerd met Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen. Ook hebben de ontwikkelaars samen een informatieavond georganiseerd. Hierop volgend zijn de 2 zonneparken qua ontwerp op elkaar afgestemd.

Dassenakker

Niet in het gehele plangebied zullen zonnepanelen worden geplaatst. Er is ruimte voor onderhoudspaden en ruimtes tussen de zonnepanelen. Daarnaast worden de zonneparken voorzien van een gedegen landschappelijke inpassing. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap een plan voor een dassenakker uitgewerkt.

Ook wordt in overleg met Waterschap Vechtstromen een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. De landschappelijke inpassing is samen met aanwonenden bedacht. Deze bestaat uit lage groensingels die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten.

50 megawattpiek

De locatie van zonnepark Hollandscheveld is gelegen aan de snelweg A37 in de gemeente Hoogeveen. De 2 samengevoegde zonneweides hebben straks een vermogen van 50 megawattpiek. De zonnepanelen wekken genoeg stroom op voor circa 15.000 huishoudens.

Wiebren Santema, hoofd Ontwikkeling van GroenLeven: ‘Het is mooi om te zien dat 2 ontwikkelaars samen plannen kunnen maken en daarmee de energietransitie weten te versnellen.’ ‘We zijn verheugd met de overname van zonnepark Johannes Poststraat en kijken zeer positief terug op de samenwerking met GroenLeven, omwonenden en andere belanghebbenden’, voegt Jean-Louis Bertholet, chief executive officer van PowerField​, toe. ‘Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Hoogeveen, en samen zijn we tot een project gekomen dat bijdraagt aan deze duurzame ambitie van de gemeente.’

Onherroepelijke vergunning

Beide zonneparken hebben ondertussen een onherroepelijke vergunning en zullen gelijktijdig worden gerealiseerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2023 de bouw starten. Na de bouw zal PowerField de zonneparken beheren.

De afspraken die GroenLeven heeft gemaakt ten aanzien van participatie worden door PowerField overgenomen. Samen zullen de zonneparken groene stroom leveren voor meer dan 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.